28/06/21

Historisch moment voor Nieuwveen

Op 23 juni ondertekenden wethouder Gerben van Duin van de gemeente Nieuwkoop en directeur-bestuurder Caroline Nolet van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de Centrumlocatie in Nieuwveen, het Weteringplein.

Gezien de lange voorgeschiedenis voor een plan op deze locatie, is dit een historisch moment te noemen. Dankzij een nieuwe aanpak en zeker dankzij de inbreng van veel inwoners van Nieuwveen, ontstaat er straks een prachtig woningbouwplan mét dorpsplein aan het (nieuwe) Weteringplein. Voor de ontwikkeling van deze locatie trekken WSN en de gemeente Nieuwkoop samen op. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente en WSN met betrekking tot de ontwikkeling van de Centrumlocatie.

 

Uitgebreid participatietraject

In gepaste historische kledij vertelt wethouder Gerben van Duin: “Participatie voor dit project stond hoog in het vaandel. En dat heeft voor de uitwerking van dit project zeker zijn vruchten afgeworpen. De input en ideeën van inwoners en belangstellenden zijn aan alle kanten gewikt en gewogen. Voor de architect en stedenbouwkundige was dit anders denken, aangezien zij door de ogen van ‘toekomstige bewoners en buren’ een plan moesten zien te maken dat heel goed in het centrum van Nieuwveen zou passen, maar ook aan ieders verwachting voldeed. Het is mooi om te zien dat hier goed is samengewerkt en er dus straks woningbouw gerealiseerd wordt, waar eenieder trots is op zijn inbreng en het uiteindelijke resultaat.

Caroline Nolet vult aan: “De weg naar deze ontwikkeling en nu de ondertekening van deze anterieure overeenkomst is met recht een historisch moment te noemen. Ik heb zelden, of eigenlijk nog nooit, meegemaakt dat er zo grondig is meegedacht aan de voorkant van de ontwikkeling van een woningbouwproject. Ik was ook blij verrast hoe tijdens de informatieavonden er door bewoners en belangstellenden hardop meegedacht werd en er suggesties werden gedaan, dit alles ter verbetering van het gehele project.

Natuurlijk staan we hier nu met een pen in ons hand gezamenlijk een overeenkomst te tekenen, maar eigenlijk hebben we dit met zijn allen gedaan.

Ik kijk uit naar de volgende stap, het bestemmingsplan, maar uiteindelijk vooral naar het slaan van de eerste paal”.

 

Hoe nu verder?

De Centrumlocatie Nieuwveen krijgt een bestemming als woongebied met ruimte voor ca. 45 appartementen voor starters en senioren. WSN regelt de bouw van de appartementen en de toewijzing aan de huurders. Hiervoor dient men ingeschreven te staan bij Huren in Holland Rijnland. De gemeente zorgt ervoor dat het ontwerp van de openbare ruimte wordt uitgevoerd. De voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn momenteel in volle gang. Als alles volgens plan verloopt wordt in 2023 de eerste paal geslagen en zijn de woningen in 2024 gereed. De anterieure overeenkomst wordt vanaf 30 juni gepubliceerd en ligt zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij het Klantcontact centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen.