Huur opzeggen

U wilt de huurovereenkomst van uw woning beëindigen. Op deze pagina leest u de belangrijkste informatie en vindt u het huuropzeggingsformulier.

Huur schriftelijk opzeggen

De huurovereenkomst moet altijd schriftelijk worden opgezegd. U heeft 1 maand opzegtermijn. U kunt iedere dag van de maand opzeggen. Als u vandaag de huur opzegt, stopt de huurovereenkomst een maand later op de eerstvolgende werkdag. U mag altijd langer van tevoren opzeggen.

 

Huuropzeggingsformulier

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst vult u het huuropzeggingsformulier in. Is de bewoner overleden? Vul dan het huuropzeggingsformulier bij overlijden in. U kunt het ingevulde formulier mailen naar balie@wst-nieuwkoop.nl of via de post opsturen: Postbus 122, 2420 AC Nieuwkoop

 

Verlaat één van de huurders de woning?

Wilt u iemand uit het huurcontract halen, bijvoorbeeld bij scheiding? Dan ontvangen wij graag:

  • Een ondertekende brief waarin staat wie er blijft wonen in de huurwoning en wie vertrekt.
  • Van beiden een telefoonnummer en e-mailadres.
  • Moet het rekeningnummer gewijzigd worden voor de automatische incasso? Vul dan een nieuw machtigingsformulier in.
  • Gaat het om een scheiding? Dan willen wij ook graag een kopie van het echtscheidingsconvenant.

 

Inspecties

Wanneer u de huur heeft opgezegd maken we telefonisch een afspraak voor een voor- en eindinspectie van de woning. Onze opzichter loopt met u door de woning en maakt afspraken met u over hoe de woning moet worden achterlaten en wat er eventueel nog moet worden hersteld. Dit leggen we vast in een inspectierapport. Hiervan krijgt u uiteraard een kopie.

Heeft u zaken veranderd of aangepast aan uw woning zonder onze toestemming? U loopt dan het risico dat deze aanpassing ongedaan moet worden gemaakt voor uw vertrek.  Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) waar u wel schriftelijke goedkeuring van ons voor heeft gekregen, mogen blijven zitten. De voorziening moet wel in goede staat zijn en technisch in orde. Voor meer informatie over de zelf aangebrachte voorzieningen, kijk op deze pagina.

 

Overname van goederen

Wanneer de nieuwe huurder al bekend is, kunt u samen afspraken maken over de overname van goederen. Bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking. U vult samen het overnameformulier in en ondertekent deze. U zorgt ervoor dat het ondertekende formulier vóór de eindinspectie bij ons is. Bij de eindinspectie weet de opzichter dan welke goederen er voor de nieuwe huurder achterblijven in de woning.

U bepaalt samen met de nieuwe huurder of de overname gratis is of tegen een vergoeding. De nieuwe huurder is niet verplicht om iets over te nemen.

 

Oplevering van de woning

Op de dag dat de huurovereenkomst afloopt, komt onze opzichter langs voor een eindinspectie. U levert de woning in goede staat op en overhandigt de sleutels. De opzichter controleert of u de afgesproken herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd.

Heeft u niet alles hersteld zoals afgesproken? Wij moeten deze werkzaamheden dan voor u doen. De kosten brengen we bij u in rekening.

Zijn er nog goederen in de woning aanwezig die niet op het overname formulier staan? Wij verwijderen deze spullen op uw kosten.

 

Eindafrekening

Uiterlijk een maand na uw vertrek krijgt u een eindafrekening. Hierin verrekenen wij de bedragen die nog openstaan. U heeft bijvoorbeeld een voorschotbedrag voor de servicekosten betaald of wij hebben iets voor u moet verwijderen uit de woning.

Geef altijd uw nieuwe adres aan ons door, zodat wij u de eindafrekening en (indien van toepassing) de afrekening van de servicekosten kunnen sturen.