Soms wordt uw woonplezier verstoord door burenoverlast. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast of u ergert zich aan een verwaarloosde tuin. Op deze pagina’s leest u tips over wat u hier zelf aan kunt/moet doen en wat wij eventueel voor u kunnen betekenen.

Probeer het altijd eerst zelf op te lossen

Praat altijd eerst met uw buur over de overlast die u ervaart. Probeer samen tot een oplossing te komen. Houdt de ander zich niet aan de afspraak of komt het niet tot afspraken? Dan kunt u een klacht indienen bij ons.

Is de overlast zodanig dat u zich onveilig of bedreigd voelt? Neem dan contact op met de politie.

Tips om het gesprek aan te gaan
  • Ga het gesprek aan op een rustig moment, niet als u boos bent.
  • Ga het gesprek open aan, zonder verwijten. Vaak hebben mensen niet eens door dat zij overlast veroorzaken voor anderen.
  • Probeer samen afspraken te maken die voor u beiden werken. Bijvoorbeeld: bepaalde tijden waarop de buur kan drummen, of een andere plek voor de wasmachine.

Een overlastklacht indienen

Overlastklachten worden schriftelijk ingediend via het Registratieformulier overlast. Dit kan niet anoniem. Wij zullen proberen samen met u en de overlastveroorzaker tot afspraken te komen om de overlast te stoppen. Soms betrekken we er ook een andere organisatie uit de gemeente bij die kan helpen bij het vinden van een oplossing. In uitzonderlijke gevallen beginnen wij een gerechtelijke procedure. Soms kunnen wij u ook niet verder helpen. U kunt dan zelf een juridisch proces starten.

Wilt u meer informatie over burenoverlast en de te nemen stappen? Bekijk onze folder Burenoverlast.

Dit kunt u zelf doen

Stap 1: Praat eerst zelf

Onderneem eerst zelf actie voordat u naar Woningstichting Nieuwkoop stapt. Laat de mensen weten dat u overlast ervaart en probeer een oplossing te vinden.

Stap 2: Laat weten dat u een overlastklacht gaat indienen

Als de overlast blijft, laat u de overlastveroorzaker weten dat u een klacht gaat indienen bij Woningstichting Nieuwkoop.

Stap 3: Overlastklacht indienen

Dien uw overlastklachten schriftelijk in. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Stap 4: Zo helpen wij u

Wij proberen met beide partijen, klager en overlastveroorzaker, een oplossing te vinden.

Bij minder erge klachten of als er geen opzet is, speelt Woningstichting Nieuwkoop alleen een bemiddelende rol. U kunt zelf een kort geding aanspannen tegen de veroorzaker.

Stap 5: Wanneer de klachten aanhouden

Wanneer de klachten blijven, houdt u een dagboek of dossier bij. Gebruik daarvoor dit Overlastregistratieformulier WSN. Hierin beschrijft u de overlast met datum en tijdstip en eventueel foto’s of geluidsopnames (houdt wel rekening met de privacy van de andere partij).

Een goede buur...

… is beter dan een verre vriend.

Goed contact met de buren is dus belangrijk. Af en toe een praatje maken of in ieder geval één keer voorstellen kan al zorgen voor een goede sfeer. Dit maakt de drempel lager om naar uw buren te stappen als er problemen ontstaan.