Soms wordt uw woonplezier verstoord door burenoverlast. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast of u ergert zich aan een verwaarloosde tuin. Op deze pagina’s leest u tips over wat u hier zelf aan kunt/moet doen en wat wij eventueel voor u kunnen betekenen.

Probeer het altijd eerst zelf op te lossen

Praat altijd eerst met uw buur over de overlast die u ervaart. Probeer samen tot een oplossing te komen. Houdt de ander zich niet aan de afspraak of komt het niet tot afspraken? Dan kunt u een klacht indienen bij ons.

Is de overlast zodanig dat u zich onveilig of bedreigd voelt? Neem dan contact op met de politie.

Tips om het gesprek aan te gaan
  • Ga het gesprek aan op een rustig moment, niet als u boos bent.
  • Ga het gesprek open aan, zonder verwijten. Vaak hebben mensen niet eens door dat zij overlast veroorzaken voor anderen.
  • Probeer samen afspraken te maken die voor u beiden werken. Bijvoorbeeld: bepaalde tijden waarop de buur kan drummen, of een andere plek voor de wasmachine.

Een overlastklacht indienen

Overlastklachten worden schriftelijk ingediend via het Registratieformulier overlast. Dit kan niet anoniem. Wij zullen proberen samen met u en de overlastveroorzaker tot afspraken te komen om de overlast te stoppen. Soms betrekken we er ook een andere organisatie uit de gemeente bij die kan helpen bij het vinden van een oplossing. In uitzonderlijke gevallen beginnen wij een gerechtelijke procedure. Soms kunnen wij u ook niet verder helpen. U kunt dan zelf een juridisch proces starten.

Wilt u meer informatie over burenoverlast en de te nemen stappen? Bekijk onze folder Burenoverlast.

Dit kunt u zelf doen

Stap 1: Praat eerst zelf

Onderneem eerst zelf actie voordat u naar Woningstichting Nieuwkoop stapt. Laat de mensen weten dat u overlast ervaart en probeer een oplossing te vinden.

Stap 2: Buurtbemiddeling

Wij verwachten dat u eerst zelf de overlast bespreekt met uw buurman/vrouw. Als de overlastgever geen geweld gebruikt, een drugs/alcohol verslaafde is of psychiatrisch patiënt is, dan kunt u contact opnemen met Participe voor buurtbemiddeling.

U kunt contact opnemen via telefoonnummer (0172) 427 500 of

via e-mail buurtbemiddeling@participe.nu.

Participe organiseert buurtbemiddeling met hulp van vrijwilligers.

De voordelen

  • Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig
  • De bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig
  • U voorkomt dat de ruzie uit de hand loopt
  • U woont weer prettig in uw eigen huis en straat
  • Buurtbemiddeling is voor en door bewoners.
  • Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk, alle informatie blijft binnenskamers en wordt niet gedeeld met derden.

Hoe werkt het?

Wanneer u er niet meer uitkomt met uw buren, kunt u contact met ons opnemen voor advies of voor een bemiddelingsaanvraag. Wij bekijken dan of uw situatie in aanmerking komt voor de inzet van buurtbemiddeling. Als dit zo is, komt een bemiddelaar bij u thuis om uw verhaal te horen. Daarna gebeurt hetzelfde bij uw buren. Wilt u beiden een gesprek, dan regelen en begeleiden wij dit op neutraal terrein. De ervaring leert dat het soms mogelijk is om al in één gesprek tot goede afspraken te komen.

Goede afspraken

Naar aanleiding van één of meer gesprekken maken u en uw buren duidelijke afspraken met elkaar. Als u dat wilt, zetten wij deze afspraak ook op papier, zodat u beiden weet wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Na een paar weken neemt de coördinator contact met u op om te horen hoe het gaat. Als het nodig is, plannen wij een nieuw gesprek in.

Wanneer kan Buurtbemiddeling niet

Buurtbemiddeling kan niet worden ingezet als er problemen zijn binnen het gezin of uw relatie, of wanneer er sprake is van geweld of ernstige verslaving. U kunt ook geen beroep op ons doen wanneer u in conflict bent met een instantie of wanneer u in een juridische procedure bent verwikkeld.

Als er sprake is van geweld of verslaving pakken wij, Woningstichting Nieuwkoop, de overlastmelding op. Samen met onze ‘partners’ zoals de gemeente, hulpverlenende instanties en de politie proberen we de overlast onder controle te krijgen. Ook u bent een partner in het zoeken naar de oplossing. Zonder inzet van u als melder kunnen wij nagenoeg niets. Alleen in extreme gevallen is een huisuitzetting mogelijk. Een rechter beoordeelt dit.

Stap 3: Laat weten dat u een overlastklacht gaat indienen

Als de overlast blijft, laat u de overlastveroorzaker weten dat u een klacht gaat indienen bij Woningstichting Nieuwkoop.

Stap 4: Overlastklacht indienen

Dien uw overlastklachten schriftelijk in. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Stap 5: Zo helpen wij u

Wij proberen met beide partijen, klager en overlastveroorzaker, een oplossing te vinden.

Bij minder erge klachten of als er geen opzet is, speelt Woningstichting Nieuwkoop alleen een bemiddelende rol. U kunt zelf een kort geding aanspannen tegen de veroorzaker.

Stap 6: Wanneer de klachten aanhouden

Wanneer de klachten blijven, houdt u een dagboek of dossier bij. Gebruik daarvoor dit Overlastregistratieformulier WSN. Hierin beschrijft u de overlast met datum en tijdstip en eventueel foto’s of geluidsopnames (houdt wel rekening met de privacy van de andere partij).

Een goede buur...

… is beter dan een verre vriend.

Goed contact met de buren is dus belangrijk. Af en toe een praatje maken of in ieder geval één keer voorstellen kan al zorgen voor een goede sfeer. Dit maakt de drempel lager om naar uw buren te stappen als er problemen ontstaan.