Huurcontract & voorwaarden

Wanneer u een woning bij ons gaat huren, tekent u een huurcontract. Hierin staan de afspraken tussen de huurder en Woningstichting Nieuwkoop, zoals de huurprijs, de ingangsdatum van het contract, wie de huurder is en dus verantwoordelijk is voor de huurbetaling. Wij sturen altijd een concept huurcontract naar u toe, voordat u het huurcontract tekent. Deze kunt u vooraf dan alvast lezen.

Let op: als uw naam niet op het huurcontract staat, bent u geen huurder, maar bewoner. Het inkomen van bewoners kan wel meetellen voor bijvoorbeeld huurtoeslag.

Huurvoorwaarden

Door het huurcontract te ondertekenen gaat u ook akkoord met onze huurvoorwaarden. Hierin wordt uitgelegd wat u allemaal mag/kan als huurder, en wat u van ons kunt/moet verwachten. De huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimten en vrije sector woningen vindt u hier.  De huurvoorwaarden voor kamers (onzelfstandige woonruimte) vindt u hier.

Huurcontract beëindigen of wijzigen

Hoe het werkt met het opzeggen van de huur vindt u hier.

Wilt u iemand uit het huurcontract halen, bijvoorbeeld bij scheiding? Dan ontvangen wij graag:

  • Een ondertekende brief waarin staat wie er blijft wonen in de huurwoning en wie vertrekt.
  • Van beiden een telefoonnummer en e-mailadres.
  • Moet het rekeningnummer gewijzigd worden voor de automatische incasso? Vul dan een nieuw machtigingsformulier in.
  • Gaat het om een scheiding? Dan willen wij ook graag een kopie van het echtscheidingsconvenant.

 

Iemand bijschrijven op het huurcontract?

Wilt u iemand bij laten schrijven als medehuurder? Dat kan als het volgende voor u geldt:

  • De huurder + mogelijke medehuurder wonen samen in de woning.
  • De mogelijke medehuurder is uw partner.
  • Na 2 jaar samenwonen kunt u medehuurderschap aanvragen. U moet dit aan kunnen tonen met een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.

U dient schriftelijk een aanvraag in voor medehuurschap. U ondertekent beiden deze brief en stuurt dit op met een kopie van het legitimatiebewijs van beiden. Verder heeft u nog een bewijs van inschrijving nodig van het bevolkingsregister van de mogelijke medehuurder.