Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen. De vragen zijn verdeeld in verschillende categorieën. Kies eerst de categorie waar u een vraag over heeft. Kijk dan of uw vraag erbij staat. Staat deze er niet? Wij zijn bereikbaar via 0172-525100. (maandag tot donderdag: 09:00 – 17:00, vrijdag: 09:00 – 12:30) Wij denken graag met u mee!

Huur betalen

Hoe werkt het betalen van de huur?

U betaalt de huur altijd vooraf op de 1e dag van de maand. Dus op 1 januari betaalt u de huur voor januari. Er zijn verschillende manieren om de huur over te maken. Deze vindt u hier.

Wat kan ik doen bij een betaalachterstand?

Als het niet lukt om de huur te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen in veel gevallen een betalingsregeling met u afspreken. U lost de achterstand dan zo snel mogelijk, in ieder geval binnen zes maanden, af. Neemt u geen contact met ons op en loopt de achterstand op? Dan nemen wij andere maatregelen. Deze vindt u hier.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld het schoonmaken van de galerij of elektra in de algemene ruimten. U betaalt de servicekosten altijd als voorschot. Ieder jaar voor 1 juli krijgt u een eindafrekening. Hierop ziet u of u teveel of te weinig heeft betaald. U krijgt dan geld terug of moet iets bijbetalen. Na deze eindafrekening wordt een nieuw voorschotbedrag per maand voorgesteld.

Heb ik recht op huurverlaging?

In 2023 geldt een eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.  U leest hier meer over op de website van de overheid.

Hoe kan het dat huurprijzen verschillen tussen woningen in dezelfde straat of appartementencomplex?

De huurprijzen van huizen kunnen verschillen, ook al lijken woningen hetzelfde. Of staan ze zelfs naast elkaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Verschillen die zorgen voor een ander aantal woningwaarderingspunten. Deze puntentelling bepaalt de maximale huurprijs die wij mogen vragen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het puntensysteem.
 • Jaarlijks veranderen de huurprijsgrenzen. Wij passen onze huurprijzen aan op deze grenzen. Soms verlagen wij bijvoorbeeld de huur tot een aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Zo kan iemand met recht op huurtoeslag reageren op deze woning. Deze grenzen en regels worden jaarlijks door de overheid bepaald.

Wij hebben niet het beleid om voor hetzelfde type woning dezelfde huurprijs te vragen. Bij een nieuwe verhuring kan het dus zijn dat de huurprijs hoger of lager is dan de laatst verhuurde woning in dezelfde straat of hetzelfde appartementencomplex.

Huurtoeslag

Hoe weet ik of ik recht heb op huurtoeslag?

U hebt recht op huurtoeslag als u een sociale huurwoning huurt, een laag inkomen heeft en niet te veel vermogen. De hoogte van de huurtoeslag en de voorwaarden veranderen jaarlijks. De actuele informatie vindt u hier. Op deze website kunt u ook een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Huur opzeggen

Hoe zeg ik de huur op?

Huur opzeggen kan alleen schriftelijk. U heeft 1 maand opzegtermijn. Meer informatie over huur opzeggen en het huuropzeggingsformulier vindt u op deze pagina.

Kan ik goederen ter overname aanbieden aan de volgende bewoner?

Ja dat kan! U regelt dit samen met de nieuwe huurder. Samen vult u het overnameformulier in. U zorgt dat het ondertekende formulier voor de eindinspectie bij ons is, dan kunnen wij hier rekening mee houden tijdens de eindinspectie.

U regelt zelf dus ook of u geld vraagt voor de overname van bijvoorbeeld gordijnen. De nieuwe huurder is niet verplicht om iets over te nemen.

Wanneer kan ik de eindafrekening verwachten?

Deze ontvangt u uiterlijk een maand na vertrek uit de woning. Meer informatie over de eindafrekening vindt u hier.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar en één blijft in de woning. Wat moet ik regelen?

Wij willen in dit geval het volgende van u hebben:

 • Een ondertekende brief waarin staat wie er blijft wonen in de huurwoning en wie vertrekt.
 • Van beiden een telefoonnummer en emailadres.
 • Moet het rekeningsnummer aangepast worden? Vul dan een nieuw machtigingsformulier in.
 • Als u getrouwd was willen wij graag ook een kopie van het echtscheidingsconvenant.

Klussen/ aanpassingen in of rondom de woning

Wat mag ik wel en niet zelf aanpassen in de woning?

Alles over aanpassingen in uw woning vindt u op deze pagina. Bij twijfel kunt u altijd even bellen, dan helpen wij u graag.

Mag ik zonnepanelen plaatsen op mijn dak?

Wij hebben een contract afgesloten met de firma Wocozon. Dit bedrijf biedt in opdracht van Woningstichting Nieuwkoop zonnepanelen aan. Andere manieren van zonnepanelen plaatsen zullen wij niet goedkeuren.

Ben ik verplicht om een schutting te plaatsen en wat zijn de regels hiervoor?

Het plaatsen van een schutting is geen verplichting. U kunt een erfafscheiding plaatsen op de erfgrens of langs de erfgrens.

Erfafscheiding plaatsen op de erfgrens

Als u een heg of een schutting op de erfgrens wilt plaatsen, moet u rekening houden met de volgende regels:

 • Bij het plaatsen van een erfafscheiding óp de erfgrens, heeft u toestemming van de buren nodig. Zorg dat u dit vastlegt met handtekeningen om onduidelijkheden te voorkomen.
 • De erfafscheiding óp de erfgrens is van u beiden. Dat betekent dat u en uw buren de kosten en het onderhoud delen.
 • De heg of schutting mag achter uw huis niet hoger zijn dan 2 meter. Voor uw huis geldt een grens van 1 meter. Er kunnen per gemeente andere regels gelden, dus vraag het na bij uw eigen gemeente.
 • In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een erfafscheiding. Op www.omgevingsloket.nl leest u of dat voor uw perceel geldt.

Bouwen langs de erfgrens

Er zijn ook regels voor het plaatsen van groen, schuttingen en aanbouwen op uw eigen erf:

 • Op uw eigen grond mag u zonder toestemming van de buren een erfafscheiding plaatsen. Onderhoud en kosten zijn dan wel voor u alleen. Uw buren zullen het waarderen als u hen inlicht over uw plannen.
 • Een heg of heester moet minimaal een halve meter van de erfgrens staan. Voor een boom geldt een minimale afstand van 2 meter, dit wordt gerekend vanaf het midden van de voet van de boom. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen:
  • Wanneer de beplanting niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de twee erven.
  • Als uw buren toestemming hebben gegeven voor plaatsing dichter bij de erfgrens. Zorg wel dat u dit samen vastlegt.
  • Indien de erfgrens vaarwater of een openbare weg is.
  • Als de boom al minimaal 20 jaar op die positie staat.

Leefbaarheid

Ik ervaar overlast. Hoe kan ik dit melden?

Alle informatie over overlast en wat wij voor u kunnen betekenen vindt u hier.

Ik heb last van ongedierte in mijn huis. Wat nu?

U kunt via verschillende bedrijven iemand inhuren om ongedierte te bestrijden. Kijk bijvoorbeeld op de website www.meldpuntongedierte.nl.

Hoe voorkom ik vocht en schimmel in mijn woning?

Zorg dat u altijd voldoende ventileert. Schimmels houden niet van frisse lucht, maar wel van vochtige plekken.

Reparatieverzoek

Hoe kan ik een reparatieverzoek melden?

Een reparatie meldt u via het reparatieformulier. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak in te plannen.

Welke reparaties moet ik betalen en welke reparatie betaalt WSN?

Dit vindt u in ons onderhouds ABC. Hierin staat welke reparaties voor ons zijn, welke voor u en welke reparaties binnen het serviceabonnement vallen. Meer informatie over het service-abonnement vindt u hier.

Wat houdt een service-abonnement in?

Dat vindt u hier.

Wat moet ik doen bij verwarmingsproblemen?

U neemt dan direct contact op met de organisatie die dit repareert. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Problemen bij warmte koude opslag

Helemaal geen warm water meer? Bel de Eteck storingsdienst via 085-0218000.

Wel warm water, maar een storing aan uw verwarmingsinstallatie? Dan kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met de installateur, firma Bogro BV uit Snelrewaard, telefoonnummer 0348 – 56 60 06 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

 • Problemen met de cv-ketel

U kunt bellen met Bonarius via telefoonnummer 088- 115 13 13 of via de website www.bonarius.com

Urgentie

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij hureninhollandrijnland.nl.
 • U woont minimaal 2 jaar in één van de gemeentes van Holland Rijnland. Zie hier welke gemeentes dit zijn.
 • U zit in een acute noodsituatie. Dit kan te maken hebben met sociale, medische, psychische of maatschappelijke oorzaken.
 • U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie zit en dat snel een andere woonruimte de problemen (grotendeels) oplost.
 • U heeft de acute woon-noodsituatie niet zelf veroorzaakt. U kunt de problemen ook niet zelf oplossen.

Ook mantelzorgers en mantelzorgontvangers komen in aanmerking voor urgentie. U moet dan aan kunnen tonen dat de gemeente u heeft erkend als mantelzorger of -ontvanger op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld door het ‘mantelzorgbedankje’). De verhuizing is noodzakelijk om mantelzorg op een adequate manier te kunnen uitvoeren. De urgentieverklaring is alleen mogelijk als u een zelfstandige woonruimte achterlaat.

Meer informatie over de urgentieprocedure vindt u hier.

Is echtscheiding of relatiebreuk een reden voor urgentie?

In principe niet. Alleen onder bepaalde voorwaarden kan hier wel urgentie voor worden gegeven:

 • Er is een minderjarig kind bij betrokken en deze dreigt op korte termijn dakloos te worden.
 • Het is voor beide ouders financieel niet mogelijk een woning te vinden.

Wanneer er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag en één van de ouders heeft een woning, wordt er geen urgentie gegeven. Er wordt dan van beide ouders verwacht een regeling te treffen voor het kind/de kinderen. Meer informatie vindt u hier.

Wat zijn de kosten voor een urgentieaanvraag?

U betaalt € 65,- legeskosten. U krijgt uw geld niet terug als de urgentie wordt afgewezen.

Kan ik urgentie krijgen voor een eengezinswoning?

Nee, het zoekprofiel dat hoort bij een urgentie is een etagewoning met of zonder lift met een maximaal aantal kamers. Alleen wanneer er een (medische) noodzaak is, kan de urgentiecommissie een ander zoekprofiel vaststellen. Meestal krijgt u dus geen urgentie voor een eengezinswoning of benedenwoning.

Hoe lang is mijn urgentie geldig?

Met een urgentieverklaring heeft u binnen uw zoekprofiel een half jaar lang voorrang op andere woningzoekenden. U moet zelf actief reageren op woningen via de website van Huren in Holland Rijnland.

Heeft u na vier maanden zelf nog geen geschikte woning gevonden, dan zal een corporatie voor u gaan bemiddelen en u een eenmalig aanbod doen. Als u dit aanbod weigert, wordt uw urgentieverklaring ook ingetrokken.

Mag ik een woning weigeren als ik urgentie heb?

Nee. Als u heeft gereageerd op een woning en deze voldoet aan het zoekprofiel, dan krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Weigert u vervolgens deze woning, dan trekt de urgentiecommissie uw urgentieverklaring in. U ontvangt de beslissing van de urgentiecommissie per brief.

Woning zoeken

Waar moet ik mij inschrijven voor een sociale huurwoning?

Inschrijven voor een sociale huurwoning of vrije sector woning doet u via Huren in Holland Rijnland. Daar vindt u alle woningen die wij (en andere corporaties in de regio) op dit moment aanbieden. Meer informatie over het inschrijven vindt u hier.

Hoe ziet mijn huurcontract eruit en wat zijn de huurvoorwaarden?

Alle uitleg over het huurcontract en de voorwaarden vindt u hier.

Waarom wordt niet iedere woning geadverteerd via Huren in Holland Rijnland?

Sommige woningen bieden wij direct aan statushouders, of aan woningzoekenden via de contingentenregeling*. Deze verschijnen niet op Huren in Holland Rijnland. Wij zijn verplicht deze woningzoekenden voorrang te geven.

*: de contingentenregeling is voor cliënten die uit een instelling komen en dringend woonruimte nodig hebben. Zij kunnen daar niet zelf aan komen en daarom geven wij hen voorrang. Dit is zo afgesproken in de huisvestingsverordening.

Kan ik bij jullie een kamer huren?

Woningstichting Nieuwkoop verhuurt verschillende kamers.

Er komt een woning vrij in mijn appartementencomplex of straat. Mag ik doorschuiven naar deze woning?

Nee dat mag niet. De woning wordt geadverteerd via Huren in Holland Rijnland. Daar kunt u reageren op de woning.

Overige vragen

Waar vind ik actuele informatie over huurzaken en rechten?

Op de website van de Woonbond vindt u alle informatie die voor u als huurder belangrijk zijn.

Denk daarbij aan informatie over huurverhoging en uw rechten als huurder.

De site komt op voor de belangen van alle huurders.

 

Hoe en waar kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over ons of over onze dienstverlening? Dan vindt u hier meer informatie.

Ervaart u overlast in uw woning en wilt u hier een melding over maken? Dan vindt u meer informatie hier.

Ik ben niet tevreden over de afhandeling van mijn klacht door WSN. Wat kan ik doen?

Afhankelijk van de klacht kunt u naar de klachtencommissie of de huurcommissie stappen. Voor welke klachten u waar moet zijn, vindt u hier.

Is het mogelijk om mijn huurwoning te kopen?

Dit is alleen mogelijk bij een aantal woningen. Over het algemeen willen we niet dat het aantal sociale huurwoningen in Nieuwkoop verder daalt. De woningen die u wel kunt kopen vindt u hier.

Mijn gezinssamenstelling verandert. Hoe geef ik dit door?

U kunt dit via een ondertekende brief aan ons doorgeven. Vermeldt hierin duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Hoe kan ik een sleutel bijbestellen?

Informatie over een sleutel bijbestellen vindt u op deze pagina.