Soms ontstaan er situaties waarbij met spoed een andere woning nodig is. Wij kunnen dan voorrang geven voor een woning. Zit u zelf in zo’n situatie? Op deze pagina leest u de voorwaarden en hoe het werkt om urgentie aan te vragen.

U komt in aanmerking voor urgentie als:

  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland.
  • U minder dan 9 jaar inschrijftijd heeft op Huren in Holland Rijnland.
  • U woont minimaal 2 jaar in één van de gemeentes van Holland Rijnland. Zie hier welke gemeentes dit zijn.
  • U zit in een acute noodsituatie. Dit kan te maken hebben met sociale, medische, psychische of maatschappelijke oorzaken.
  • U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie zit en dat snel een andere woonruimte de problemen (grotendeels) oplost.
  • U heeft de acute woon-noodsituatie niet zelf veroorzaakt. U kunt de problemen ook niet zelf oplossen.

Ook mantelzorgers en mantelzorgontvangers komen in aanmerking voor urgentie. U moet dan aan kunnen tonen dat de gemeente u heeft erkend als mantelzorger of -ontvanger op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld door het ‘mantelzorgbedankje’). De verhuizing is noodzakelijk om mantelzorg op een adequate manier te kunnen uitvoeren. De urgentieverklaring is alleen mogelijk als u een zelfstandige woonruimte achterlaat.

Zo vraagt u urgentie aan

Zo ziet het proces eruit om urgentie aan te vragen en een woning te zoeken:

Stap 1: Bel ons voor een afspraak

U maakt een afspraak met een woonconsulent van Woningstichting Nieuwkoop. Dit doet u door te bellen naar ons algemene nummer. Samen met de woonconsulent vult u het aanvraagformulier voor urgentie in. De aanvraag kost € 65.

Informatie over urgentie kunt u ook lezen in deze folder.

Stap 2: Wij sturen de aanvraag voor u op

Wij sturen de volledige aanvraag, inclusief alle bewijsstukken naar de urgentiecommissie. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt of u voor een urgentieverklaring in aanmerking komt.

Stap 3: U hoort voor welke woningen u urgentie krijgt

Als de commissie urgentie toekent, bepaalt zij ook voor welk type woningen u voorrang krijgt. U krijgt alleen voorrang op woningen die noodzakelijk zijn om de situatie op te lossen. In bijna alle gevallen zijn dit etagewoningen in de regio Holland Rijnland.

Stap 4: U zoekt zelf een woning

U gaat zelf actief op zoek via Huren in Holland Rijnland. U kunt met urgentie een half jaar met voorrang reageren op het type woningen waarvoor u urgentie heeft gekregen.

Lees goed of u kans maakt op urgentie

In deze folder vindt u nog uitgebreider de informatie. Het is belangrijk de informatie goed te lezen voor u een aanvraagt indient. De kosten voor een urgentie aanvraag krijgt u helaas niet terug als uw urgentieaanvraag wordt afgewezen door de urgentiecommissie.

Let op: u kunt alleen zelf urgentie aanvragen!

Er zijn bemiddelingsbureaus op internet die veel geld vragen om de urgentieaavraag voor u te verzorgen. Deze aanvragen komen daarna alsnog bij ons en bij de gemeente terecht om beoordeeld te worden. U betaalt dus veel geld terwijl het u geen voordelen oplevert in het proces. Wij adviseren een urgentieaanvraag altijd zelf in te dienen bij de gemeente of woningcorporatie.

Twijfelt u alsnog over het inschakelen van een bemiddelingsbureau, bel ons dan op 0172-525100, dan geven wij u nog extra uitleg over het proces.