Missie & waarden

Op deze pagina vindt u waar wij als organisatie voor staan.

Onze missie

Tevreden huurders in een vitaal Nieuwkoop, nu en in de toekomst.

Wij zien het als onze taak te blijven zorgen voor beschikbare en betaalbare woningen. Er ligt ook een grote duurzaamheidsopgave voor de maatschappij, maar dat mag niet ten koste gaan van de betaalbaarheid. Wij moeten oog hebben voor de lokale situatie en de menselijke maat hierin. Vanuit deze maatschappelijke opgaven is onze missie geformuleerd. Wij willen dit niet alleen voor onze huidige huurders doen, maar ook voor de toekomstige huurders.

 

Onze visie

Wij willen onze missie bereiken door goede dienstverlening, dichtbij onze huurders staan, zorgen voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en beschikbare woningen. Zeker voor jongeren, jonge gezinnen en senioren.

Voor de komende jaren hebben wij zes strategieën uitgezet om dit vorm te geven:

  1. Strategie 1: Goede dienstverlening door dichtbij de huurders te staan en actief te communiceren.
  2. Strategie 2: Beschikbare sociale huur door nieuwbouw en verhuur gericht op doorstroming.
  3. Strategie 3: Betaalbare huurwoningen door rechtvaardig huurbeleid.
  4. Strategie 4: Leefbare buurten door verbinding en samenwerking.
  5. Strategie 5: Kwalitatief goede woningen door verstandig te investeren in duurzaamheid.
  6. Strategie 6: Continuïteit in kwaliteit door samenwerking met andere corporaties & teamwork.

Meer informatie over deze strategieën? Lees ons ondernemingsplan 2019-2023. Hierin beschrijven wij specifieker wat onze plannen zijn.

 

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Betrokken
  • Persoonlijk
  • Professioneel
  • Resultaatgericht

Zo willen wij ons werk doen en zo willen bij onze huurders en woningzoekenden bekend staan.