Missie & waarden

Op deze pagina vindt u waar wij als organisatie voor staan.

Onze missie

Tevreden huurders in een vitaal Nieuwkoop, nu en in de toekomst.

Wij zien het als onze taak te blijven zorgen voor beschikbare en betaalbare woningen. Er ligt ook een grote duurzaamheidsopgave voor de maatschappij, maar dat mag niet ten koste gaan van de betaalbaarheid. Wij moeten oog hebben voor de lokale situatie en de menselijke maat hierin. Vanuit deze maatschappelijke opgaven is onze missie geformuleerd. Wij willen dit niet alleen voor onze huidige huurders doen, maar ook voor de toekomstige huurders.

Onze visie

Wij willen onze missie bereiken door goede dienstverlening, dichtbij onze huurders staan, zorgen voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en beschikbare woningen. Zeker voor jongeren, jonge gezinnen en senioren.

Voor de komende jaren hebben wij zes strategieën uitgezet om dit vorm te geven:

 1. Strategie 1: Goede dienstverlening door dichtbij de huurders te staan en actief te communiceren.
 2. Strategie 2: Beschikbare sociale huur door nieuwbouw en verhuur gericht op doorstroming.
 3. Strategie 3: Betaalbare huurwoningen door rechtvaardig huurbeleid.
 4. Strategie 4: Leefbare buurten door verbinding en samenwerking.
 5. Strategie 5: Kwalitatief goede woningen door verstandig te investeren in duurzaamheid.
 6. Strategie 6: Continuïteit in kwaliteit door samenwerking met andere corporaties & teamwork.

Meer informatie over deze strategieën? Lees ons ondernemingsplan 2019-2023. Hierin beschrijven wij specifieker wat onze plannen zijn.

 

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 • Betrokken
 • Persoonlijk
 • Professioneel
 • Resultaatgericht

Zo willen wij ons werk doen en zo willen bij onze huurders en woningzoekenden bekend staan.

 

Onze Klantvisie

Woningstichting Nieuwkoop vindt een goede klanttevredenheid erg belangrijk. Wij staan graag dichtbij onze huurders en onze huurders staan dichtbij ons. Wij kennen onze huurders en onze huurders kennen ons. We willen graag weten of onze klanten tevreden zijn en of dat zo blijft. Daarom meten wij elk kwartaal onze klanttevredenheid. Deze is in een aantal jaren van een 7,3 naar een 7,9 gegaan in 2021. Graag willen wij minimaal een 8 halen in onze klanttevredenheid.

In 2021 hebben wij bij onze huurders getoetst wat zij belangrijk vinden. Hieruit is onze nieuwe klantvisie en zijn onze nieuwe klantwaarden ontstaan. Wij willen graag dat de klant ons herkent in deze waarden.

Onze klantwaarden zijn:

 • Betrouwbaar: afspraak = afspraak, juiste kennis in huis of deze zoeken wij op, snelle service en goed bereikbaar zijn.
 • Duidelijk: we communiceren open en transparant over waar we mee bezig zijn, laten weten wat mensen van ons kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten, spreken af hoe lang iets mag duren voordat het opgepakt wordt en we houden zicht op de te nemen vervolgacties.
 • Oplossingsgericht meedenken: meedenken met de klant maar ook de grenzen van onze werkzaamheden kennen en dit netjes aan kunnen geven. De huurder moet zich gehoord voelen en wij helpen graag bij problemen die met de huisvesting te maken hebben.
 • Persoonlijk: vriendelijk, nemen de klant serieus en leven ons in, tonen betrokkenheid, tijd nemen om verhaal te laten vertellen.

Wij hopen dat u ons daarin herkent en horen het graag als wij iets beter kunnen doen als dat niet zo is!