Huurdersbelangenvereniging

De Huurdersbelangenvereniging Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Woerdense Verlaat (HBV) behartigt de belangen van huurders van Woningstichting Nieuwkoop. Wij overleggen regelmatig met de HBV over onderwerpen als huurverhoging, projecten, onderhoud en dienstverlening. Hieronder vindt u meer algemene informatie over de HBV. Neem vooral een kijkje op hun eigen website.

Website HBV Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden & Woerdense Verlaat

Wat kan de HBV voor u betekenen?

Iedere huurder kan lid worden van de Huurdersbelangenvereniging. Zij kunnen u adviseren bij problemen, uw vraag beantwoorden of uw wensen bij Woningstichting Nieuwkoop inbrengen.

Wilt u ook lid worden van de HBV? Vult u dan dit formulier in.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • A. Verlooij (voorzitter)
  • E. Hoogeboom (secretaris & vice-voorzitter)
  • N. van Yperen
  • T. Thoma (penningmeester)
  • G. Pijpers

 

Samenwerking HBV en WSN

De samenwerking tussen de HBV en Woningstichting Nieuwkoop is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat beschreven wat de HBV allemaal mag en kan.

De samenwerkingsovereenkomst d.d. 2017 is op 15-06-2021 opnieuw ongewijzigd vastgesteld.

 

Contactgegevens HBV

Postbus 158
2420 AD Nieuwkoop
E-mailĀ info@hbvnieuwkoop.nl
www.hbvnieuwkoop.nl