Huurdersbelangenvereniging

De Huurdersbelangenvereniging Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Woerdense Verlaat (HBV) behartigt de belangen van huurders van Woningstichting Nieuwkoop. Wij overleggen regelmatig met de HBV over onderwerpen als huurverhoging, projecten, onderhoud en dienstverlening. Hieronder vindt u meer algemene informatie over de HBV. Neem vooral een kijkje op hun eigen website.

Website HBV Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden & Woerdense Verlaat

Wat kan de HBV voor u betekenen?

Iedere huurder is automatisch lid van de Huurdersbelangenvereniging. Zij kan u adviseren bij problemen, uw vraag beantwoorden of uw wensen bij Woningstichting Nieuwkoop inbrengen.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • L. Angenent (voorzitter & penningmeester)
  • E. Hoogeboom (secretaris & vice-voorzitter)
  • E. van Coolwijk (bestuurslid)
  • A. Verlooij (bestuurslid)

 

Samenwerking HBV en WSN

De samenwerking tussen de HBV en Woningstichting Nieuwkoop is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat beschreven wat de HBV allemaal mag en kan.

 

Contactgegevens HBV

Postbus 158
2420 AD Nieuwkoop
E-mailĀ info@hbvnieuwkoop.nl
www.hbvnieuwkoop.nl