WSN wil dat er voldoende woningen beschikbaar komen voor jongeren met een lager inkomen. Daarom gaat WSN een aantal woningen aanbieden speciaal voor jongeren. De woningen worden aangeboden via de website Huren in Holland Rijnland.

Loting jongerenwoningen via Huren in Holland Rijnland

De volgorde wordt bepaald via loting (via de website). Dit betekent dat je ook als jongere met een korte inschrijfduur kans maakt op een woning! De huisvestingsverordening geeft ruimte om 10% van het woningaanbod via loting aan te bieden.

Het gaat om zowel (kleine) eengezinswoningen als appartementen zonder lift in Nieuwkoop en Noorden. Er worden woningen geadverteerd via loting aan jongeren van 18 t/m 22 jaar en in de leeftijdscategorie 23 t/m 34 jaar.