Groenonderhoud

Ieder persoon geniet anders van zijn tuin. Als huurder bent u bij ons ook vrij om uw tuin in te richten naar wens. Hieronder leest u een paar regels die wij hebben over het gebruik van de tuin en wat tips om de tuin netjes te houden.

Dit mag u wel en niet doen met de tuin

 • De tuin mag niet gebruikt worden als parkeerplaats of voor bedrijfsdoeleinden.
 • De omheining van de tuin mag in de achtertuin maximaal 2 meter en in de voortuin maximaal 1 meter hoog zijn.
 • De tuin mag niet gebruikt worden voor opslag (bijv. van afval of (afgedankte) spullen)
 • Plant geen klimop tegen uw gevel. Deze plantensoort groeit snel en tast de gevel aan.
 • U bent verplicht de tuin netjes te onderhouden. Als wij een verwaarloosde tuin constateren mogen wij u hierop aanspreken en eventueel verdere maatregelen treffen.
 • Als laatst: houdt rekening met uw omgeving. Voorkom geluidsoverlast, stankoverlast en het blokkeren van licht of uitzicht voor buren.

 

Onderhoud

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Gelukkig kunt u zelf veel doen om de tuin goed in te richten en te onderhouden. Hieronder wat tips:

 • Maai regelmatig het gras.
 • Verwijder regelmatig onkruid tussen de tegels.
 • Snoei regelmatig heggen, hagen en bomen. Deze kunnen hinderlijk zijn voor buren en voetgangers.
 • Plant geen bomen die snel hoog worden. Zo voorkomt u schade en overlast bij de buren. Plant een boom altijd 2 meter van de erfgrens of gevel.
 • Verwijder dode planten.
 • Vervang gebroken tegels.
 • Vervang kapotte planken of delen van erfafscheidingen. U bent samen met de buur aan de andere kant verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfafscheiding.

 

Tips tegen wateroverlast

Met de zware regenval van tegenwoordig zal wateroverlast vaker voorkomen. Tips om de schade te beperken:

 • Zorg voor veel groen. Planten en bomen nemen water op.
 • Toch graag tegels? Wissel af met groene borders of grind. Water stroomt zo makkelijker weg.
 • Laat bestrating goed aflopen. Zo voorkomt u schade aan het huis.
 • Vang regenwater op in bijvoorbeeld een grote emmer. Dan kunt u daar ook meteen de planten water mee geven!
 • CreĆ«er hoogteverschillen in de tuin. Zo blijven (hogere) delen droog na een zware regenbui.

Deze informatie komt uit onze folder Tuinonderhoud.