Klachten

Het kan dat u niet tevreden bent over ons of onze dienstverlening. Wat u dan kunt doen verschilt per type klacht:

 • Klachten die te maken hebben met overlast van andere bewoners? Kijk op deze pagina.
 • Niet tevreden over het functioneren of optreden van een van onze medewerkers of ingeschakelde partijen? Lees het stuk over de klachtencommissie.
 • Klachten over onderhoudsgebreken, huurprijs en servicekosten? Lees het stuk over de huurcommissie.
 • Klachten over huurverhoging? Volg de bezwaarprocedure die beschreven staat in de huurverhogingsbrief.
 • Klachten over het vinden van een woning? Lees het stuk Huren in Holland Rijnland.

Waar moet uw klacht naartoe?

De klachtencommissie

Wij komen er graag samen met u uit

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening komen wij er graag samen met u uit. Neem daarom eerst altijd contact met Woningstichting Nieuwkoop op. U kunt bij ons langskomen, een brief of een e-mail sturen of ons bellen.

Komt u er niet uit met een medewerker van Woningstichting Nieuwkoop? Dan kunt een brief schrijven aan ons bestuur. Deze kunt u mailen naar balie@wst-nieuwkoop.nl of opsturen via de post naar postbus 122, 2420 AC Nieuwkoop.

Voorwaarden klachtencommissie

Als dit ook niet leidt tot een goed resultaat, kunt u naar de onafhankelijke klachtencommissie. De voorwaarden om een klacht door de commissie te laten behandelen zijn:

 • De klacht gaat over het optreden of functioneren van een medewerker van WSN of  ingeschakelde personen en organen van de corporatie.
 • De klacht is eerst door de corporatie behandeld.
 • Er is nog geen oordeel van een instantie met een wettelijk opgedragen geschillen beslechtende taak gevraagd. De klacht is dan bijvoorbeeld al bij de rechter gemeld.

Als de klacht aan deze voorwaarden voldoet, vult u het klachtenformulier in. Een klacht kunt u richten aan:

De klachtencommissie:
Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop
Postbus 2194
2400 CD  ALPHEN AAN DEN RIJN

Het proces door de klachtencommissie

Daarna zal het proces zal er zo uitzien:

 1. De klachtencommissie beoordeelt of de klacht redelijk is.
 2. Als de klacht redelijk is, wordt u uitgenodigd de klacht mondeling toe te lichten. Ook Woningstichting Nieuwkoop zal haar verhaal komen doen. Het kan zijn dat er ook een derde partij gevraagd wordt advies te geven.
 3. De klachtencommissie adviseert het bestuur over de afhandeling van de klacht. Binnen een maand ontvangt u de definitieve uitspraak van het bestuur.

Meer informatie? Bekijk het klachtenreglement.

Klachten kunnen bij de klachtencommissie ook worden ingediend door een medehuurder, een aspirant-huurder of ex- (mede-)huurder.

Wie zitten er in de klachtencommissie?

Samen met Woondiensten Aarwoude heeft Woningstichting Nieuwkoop de commissie opgericht. Dit is in nauw overleg met beide huurdersorganisaties gebeurd.

Op dit moment zitten er in de onafhankelijke klachtencommissie de volgende personen:

Naam Functie Einde 1e periode Einde 2e periode
C. Vermeulen Voorzitter 01-03-2021 01-01-2025
M.P. Barnhoorn Lid namens corporaties 01-03-2021 01-03-2024
W.M. Fokkinga Lid namens huurdersorganisaties 01-03-2020 01-03-2023
I.  Awondatu Plv. lid huurdersorganisaties 01-05-2021 01-05-2024
De huurcommissie

De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder. Klachten die zij behandelen gaan over onderhoudsgebreken, huurprijs en servicekosten.

U kunt de Huurcommissie telefonisch bereiken op 0800-4887243.

Adresgegevens:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  Den Haag
www.huurcommissie.nl

Huren in Holland Rijnland

Voor klachten over de verdeling of toewijzing van woonruimten in de regio kunt u terecht bij de klachtencommissie van Holland Rijnland. Vul altijd eerst het klachtenformulier in op Huren in Holland Rijnland. Mocht hier niks uitkomen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van Holland Rijnland.

Adresgegevens:
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 558
2300 AN  Leiden