Hennepbeleid

De teelt van hennep in uw huurwoning is streng verboden. Net als hennep drogen of knippen, en andere activiteiten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn. Het leidt vaak tot gevaarlijke situaties voor de bewoners en hun omgeving en brengt meestal schade aan de woning. Op deze pagina leest u wat wij doen als we toch hennepteelt ontdekken en hoe wij samenwerken met andere partijen voor dit onderwerp. U kunt ook een melding maken van hennepteelt.

Wat als wij een hennepplantage ontdekken?

Wij treden streng op tegen huurders die hun woning (laten) gebruiken als hennepplantage. Zoals in de algemene huurvoorwaarden staat: bij overtreding bent u ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.500, plus € 50 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Met een maximum van € 15.000,-. Wij starten altijd een juridische procedure als er sprake is van hennepteelt of samenhangende activiteiten. Als het nodig is verzoeken wij de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te (laten) ontruimen. Omdat hennepteelt verboden is zal de rechter hier altijd mee instemmen.

Bij ontbinden van de huurovereenkomst en ontruimen van de woning moet de huurder ook alle kosten betalen die hieraan verbonden zijn. Bijvoorbeeld: kosten voor de ontruiming, voor de juridische procedure en kosten voor schade aan de woning. De huurder krijgt geen vervangende woonruimte aangeboden.

 

Drugsconvenant

Om onder andere hennepteelt in woningen sneller aan te kunnen pakken is er in de regio een drugsconvenant afgesloten. Betrokken partijen zijn het Openbaar Ministerie, de politie, de belastingdienst, uitkeringsinstanties, energiebedrijven en gemeenten en woningcorporaties. Bij een melding van een hennepplantage wisselen deze partijen informatie uit.

Hier vindt u het convenant.

 

Melden van een hennepplantage

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepplantage is? Neem dan contact op met de politie (telefoonnummer 0900-8844) of bel met Misdaad Anoniem (telefoonnummer 0800-7000).