Agressieprotocol

Wij hebben gelukkig weinig te maken met agressie en geweld. Helaas worden wij soms wel geconfronteerd met agressieve uitlatingen zoals schreeuwen, schelden of beledigingen. Wij accepteren dit gedrag niet en willen dit niet zomaar laten passeren. Daarom hebben wij een agressieprotocol opgesteld. Hieronder leest u hoe wij met elkaar omgaan bij Woningstichting Nieuwkoop en welke maatregelen wij nemen bij agressie.

Hoe gaan we met elkaar om?

  • Wij behandelen u met respect. Wij verwachten van u dat u ook onze medewerkers met respect behandelt.
  • Wanneer u onze balie bezoekt of wanneer wij bij u thuis komen, verwachten wij dat u niet onder invloed bent van drugs of alcohol.
  • Wij tolereren geen agressie of geweld richting onze medewerkers. Onder agressie of geweld verstaan we: schelden, bedreigen, vernielen, lichamelijk geweld en het uiten van beledigende en/of discriminerende taal.

 

Maatregelen

Agressieve klanten krijgen een brief van ons, waarin we aangeven dat agressie niet wordt getolereerd. We kunnen besluiten dat we alleen nog schriftelijk met u willen communiceren en niet meer telefonisch of aan de balie. Wij registreren agressief gedrag in ons eigen systeem en we doen een melding of aangifte bij de politie.

In onze algemene huurvoorwaarden hebben wij opgenomen dat fysiek of verbaal geweld, agressiviteit, of ander wangedrag leid tot passende (juridische) maatregelen. Dit kan leiden tot beƫindiging van de huurovereenkomst.