Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar wordt de huur verhoogd per 1 juli. U ontvangt voor 1 mei een brief waarin wij u laten weten dat de huur omhoog gaat. In deze brief staat:

  • De oude en de nieuwe kale (=netto) huurprijs
  • Het percentage of bedrag waarmee de huurprijs omhoog gaat
  • De datum waarop de huurverhoging ingaat
  • Hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging

Maximale huurverhoging

Voor sociale huurwoningen geldt een vastgestelde maximale huurverhoging. Dit wordt bepaald door de overheid. Voor vrije sector woningen geldt sinds 2021 ook een maximale huurverhoging. Hierover leest u meer in de Huurkrant 2023.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit heeft alleen zin als wij ons niet aan de regels hebben gehouden. Bijvoorbeeld: als wij de huur zo verhoogd hebben dat de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs komt die bij uw woning past.

De redenen waarom u bezwaar kunt maken vindt u op de website van de Rijksoverheid.