Afdelingen

Onze organisatie bestaat op dit moment uit 15 medewerkers. Zij zijn verdeeld over verschillende afdelingen. Waar welke afdeling voor verantwoordelijk is, leest u hieronder. Hier vindt u een schematische weergave van de organisatie.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder stuurt de managers van de afdelingen Financiën en Woondiensten aan en ook projecten. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het directiesecretariaat.

 

 

Afdeling Woondiensten

De manager Woondiensten is verantwoordelijk voor de afdeling Woondiensten. Deze afdeling verhuurt, verkoopt en onderhoudt woningen. Groot onderhoud (verduurzaming van bestaande woningen) wordt ook door deze afdeling gedaan. Ook is de afdeling het eerste aanspreekpunt voor de huurders (klantencontacten) en zorgt zij voor huurincasso en sociaal beheer (leefbaarheid).

 

Afdeling Financiën

De manager Financiën is verantwoordelijk voor de afdeling Financiën. De afdeling is onder andere verantwoordelijk voor verslaglegging, financiële administratie, automatisering, treasury en het beheersen van de kosten en risico’s.