Komt u in aanmerking voor sociale huur?

Niet iedereen kan een sociale huurwoning huren. Hiervoor gelden bepaalde regels over bijvoorbeeld inkomen. Op deze pagina leest u wanneer u in aanmerking komt voor een woning en hoe het werkt met het toewijzen van woningen. De bedragen voor inkomen en huurprijzen worden jaarlijks door de overheid aangepast.

Voorwaarden sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een woning met een huurprijs tot en met  € 879,66 (2024). Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning:

  • Uw bruto jaarinkomen is niet hoger dan € 47.699,- (eenpersoonshuishoudens 2024) of € 52.671,- (meerpersoonshuishoudens 2024)
  • De woning moet passend zijn: qua leeftijd en het aantal personen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Om te reageren op sociale huurwoningen van Woningstichting Nieuwkoop moet u zich inschrijven bij Huren in Holland Rijnland.

Passend toewijzen

Woningcorporaties moeten minimaal 92,5% van de sociale huurwoningen toekennen aan huishoudens met een inkomen tot €47.699,- (eenpersoonshuishoudens 2024) of € 52.671,- (meerpersoonshuishoudens 2024). Wij (en de overheid) vinden het belangrijk dat u een woning krijgt die bij u past. De overheid heeft daarom bepaald dat woningcorporaties woningen passend moeten toewijzen. Dit betekent dat de huurprijs van de woning moet passen bij uw inkomen. Hiernaast ziet u welke maximale huurprijs bij uw situatie past.

1 persoon*

Inkomensregels Onder AOW-leeftijd**

Uw verzamelinkomen: ≤ €27.725,- (2024)
Maximale netto huurprijs per maand: € 650,43

 

Inkomensregels Boven AOW-leeftijd

Uw verzamelinkomen: ≤ €27.225,- (2024)
Maximale netto huurprijs per maand: € 650,43

2 personen*

Inkomensregels Onder AOW-leeftijd**

Uw verzamelinkomen: ≤ € 37.625.- (2024)
Maximale netto huurprijs per maand: € 650,43

 

Inkomensregels Boven AOW-leeftijd

Uw verzamelinkomen: ≤ €36.675,- (2024)
Maximale netto huurprijs per maand: € 650,43

3 of meer personen*

Inkomensregels Onder AOW-leeftijd**

Uw verzamelinkomen: ≤ €37.625,- (2024)
Maximale netto huurprijs per maand: € 697,07

 

Inkomensregels Boven AOW-leeftijd

Uw verzamelinkomen: ≤ €36.675,- (2024)
Maximale netto huurprijs per maand: € 697,07

*: kinderen tellen mee voor de grootte van het huishouden, maar niet voor het inkomen. Het maakt geen verschil of de kinderen volwassen zijn of niet.

**: in 2024 is de AOW leeftijd 67 jaar. 

Tot welk inkomen kunt u reageren op een sociale huurwoning?

Wij zijn in 2024 verplicht 92,5% van onze woningen passend toe te wijzen. 7,5% van de woningen mogen wij toewijzen aan kandidaten met een inkomen hoger dan € 47.699 ,- of € 52.671,-. ( 2024)

Als dit van toepassing is vermelden wij dit specifiek in de advertentie. Hieronder ziet u op welke woningen u de meeste kans maakt:

  • Jaarinkomen tot en met € 47.699,- (eenpersoonshuishoudens 2024) of € 52.671,- (meerpersoonshuishoudens 2024): u mag reageren op sociale huurwoningen met een huurprijs t/m € 879,66.
  • Jaarinkomen boven € 47.699,- of € 52.671,-: u mag reageren op vrije sectorwoningen met een huurprijs van € 879,66 of hoger.

 

Duo-huur

Wij hanteren voor veel woningen een 2-hurenbeleid (duohuur). Dit betekent dat de hoogte van de huurprijs afhangt van het inkomen van het huishouden dat de woning huurt. Er geldt een hogere huurprijs als de woning wordt verhuurd aan een huishouden met een hoger inkomen. En een (verlaagde) huurprijs voor mensen met inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Zo betalen huurders niet te veel of te weinig voor hun woning en kunnen wij passend toewijzen.

 

U komt niet in aanmerking voor sociale huur

Is uw inkomen hoger dan de genoemde bedragen? Kijk dan bij de vrije sectorwoningen. Deze vindt u ook op Huren in Holland Rijnland.