Op de voormalige locatie van het Ashram-college aan de Lindelaan in Nieuwkoop ontwikkelt de Gemeente Nieuwkoop een nieuw woningbouwplan. Op deze pagina leest u wat Woningstichting Nieuwkoop daar voor aandeel in gaat hebben en hoe de planning eruitziet.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Woningstichting Nieuwkoop is gevraagd om in dit plan de sociale huurwoningen te ontwikkelen en mogelijk ook de middenhuur woningen. Onderstaande stedenbouwkundige visie is door de gemeente opgesteld en is een eerste aanzet voor de planvorming. In deze visie zijn drie gebouwen opgenomen, waarvan er een voor sociale huur, een voor middenhuur en een voor sociale koopappartementen. Middenhuur is een vrij sector huurcategorie tussen de 752 en 1000 euro per maand (prijspeil 2021).

In haar visie op de ontwikkeling besteden we veel aandacht aan mens, natuur en toekomst. Zo wordt er in beginsel gebouwd voor starters en senioren, waar momenteel veel behoefte aan is. Er komen betaalbare en prettige appartementen, die duurzaam, zuinig en levensloopbestendig gebouw worden. Ook houdt het plan rekening met het veranderende klimaat, door rekening te houden met hittestress, wateroverlast en watertekort. De nieuwe appartementen worden uiteraard gasloos gebouwd en worden voorzien van groene daken en zonnepanelen. De architectuur sluit aan op de bestaande omgeving in het centrum van Nieuwkoop.

 

De planning

In mei 2021 heeft de gemeente het nieuwe bestemmingsplan Lindelaan ter inzage gelegd met als doel deze in februari 2022 door de gemeenteraad te laten vaststellen. Ondertussen werkt de gemeente aan de sloop van het oude schoolgebouw. Naar verwachting kan er in de loop van 2022 gestart worden met de bouw, dat al snel ruim een jaar in beslag zal nemen. De nieuwe appartementen in het centrum van Nieuwkoop zullen dus in de loop van 2023 gereed zijn voor bewoning.

 

Interesse in een nieuwbouwwoning?

Heeft u interesse om een van deze appartementen te huren? Schrijf u dan alvast in bij Huren in Holland Rijnland en houdt onze advertenties in de loop van 2022 in de gaten.