ANBI

WSN is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). De verplichte publicaties die horen bij een ANBI kunt u vinden in dit ANBI Standaardformulier.