Weteringplein (Nieuwveen)

In het dorpshart van Nieuwveen werken wij samen met de gemeente aan een nieuwe invulling van de nu nog onbebouwde gedeeltes. Op deze pagina leest u waar wij nu mee bezig zijn en wat de planning is voor dit nieuwbouwproject.

Weteringplein Nieuwveen vogelvlucht ontwerp januari 2023

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Op deze locatie gaat Vergeer Bouw uit Reeuwijk voor ons 48 appartementen bouwen voor starters en senioren. Het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is in 2022 definitief geworden, na een intensief participatietraject met omwonenden en andere betrokkenen.

Architectenbureau Atelier Dutch heeft in opdracht van WSN een ontwerp gemaakt voor de appartementen. Dit ontwerp is begin 2023 aan alle betrokkenen gepresenteerd. De presentatie kunt u hier downloaden. De vragen en antwoorden die die avond gesteld zijn, kunt u hier downloaden.

Uniek aan dit project is het uitgebreide participatietraject dat is doorlopen voordat er plannen werden gemaakt. In de vorm van atelierbijeenkomsten kwamen omwonenden, de dorpsvereniging, zorginstelling Ipse de Bruggen en andere belangstellenden samen. De waardevolle input uit deze bijeenkomsten is meegenomen bij de verder planvorming voor de ontwikkeling van het Weteringplein.

 

 

De planning

WSN verzorgt de bouw van de appartementen en de toewijzing daarvan aan huurders. De gemeente zorgt ervoor dat het ontwerp van de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Begin 2023 heeft de gemeente het plangebied bouwrijp gemaakt. In september 2023 is Vergeer Bouw gestart met de bouw. De oplevering is gepland eind 2024, zodat de nieuwe bewoners begin 2025 hun huizen kunnen betrekken. De gemeente legt in 2025 de openbare ruimte aan, zodat het hele project in de zomer van 2025 klaar is.

 

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning?

Schrijf u dan alvast in op Huren in Holland Rijnland (dat kan hier). Hier bieden wij onze nieuwbouwwoningen aan. Naar verwachting worden de advertenties van Weteringplein in het najaar van 2023 gepubliceerd. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een woning. Bij de toewijzing van de appartementen hanteert WSN de volgende toewijzingsregels.