Weteringplein (Nieuwveen)

In het dorpshart van Nieuwveen werken wij samen met de gemeente aan een nieuwe invulling van de nu nog onbebouwde gedeeltes. Op deze pagina leest u waar wij nu mee bezig zijn en wat de planning is voor dit nieuwbouwproject.

Weteringplein Nieuwveen vogelvlucht ontwerp januari 2023

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Op deze locatie gaan wij 48 appartementen bouwen voor starters en senioren. Het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is in 2022 definitief geworden, na een intensief participatietraject met omwonenden en andere betrokkenen.

Architectenbureau Atelier Dutch heeft in opdracht van WSN een ontwerp gemaakt voor de appartementen. Dit ontwerp is afgerond en is begin 2023 aan alle betrokkenen gepresenteerd. De presentatie kunt u hier downloaden.

Uniek aan dit project is het uitgebreide participatietraject dat is doorlopen voordat er plannen werden gemaakt. In de vorm van atelierbijeenkomsten kwamen omwonenden, de dorpsvereniging, Ipse de Bruggen en andere belangstellenden samen. De waardevolle input uit deze bijeenkomsten is meegenomen bij de verder planvorming voor de ontwikkeling van het Weteringplein.

 

 

De planning

WSN gaat de bouw van de appartementen regelen en de toewijzing daarvan aan huurders. De gemeente zorgt ervoor dat het ontwerp van de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Eind 2022 is de gemeente gestart met het bouwrijpmaken van het plangebied. Naar verwachting kan er in 2023 gestart worden met de bouw en zijn de woningen eind 2024 klaar.

 

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning?

Schrijf u dan alvast in op Huren in Holland Rijnland (dat kan hier). Hier bieden wij ook onze nieuwbouwwoningen aan. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een woning.