Weteringplein (Nieuwveen)

In het dorpshart van Nieuwveen werken wij samen met de gemeente aan een nieuwe invulling van de nu nog onbebouwde gedeeltes. Op deze pagina leest u waar wij nu mee bezig zijn en wat de planning is voor dit nieuwbouwproject.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Op deze locatie gaan wij circa 45 appartementen bouwen voor starters en senioren. Op 4 november is het ontwerpbestemmingsplan ‘Weteringplein’ ter inzage gelegd. U vindt deze hier. U kunt hierop reageren tot 16 december. In februari 2022 wordt dit bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld, zodat in het tweede kwartaal volgend jaar de voorbereidingen voor de bouw kunnen starten.

Ondertussen is de architect van WSN gestart met het ontwerpen van de appartementen. Na een selectieprocedure heeft WSN Atelier Dutch geselecteerd om het ontwerp te maken.

Uniek aan dit project is het uitgebreide participatietraject dat is doorlopen voordat er plannen werden gemaakt. In de vorm van atelierbijeenkomsten kwamen omwonenden, de dorpsvereniging, Ipse de Bruggen en andere belangstellenden samen. De waardevolle input uit deze bijeenkomsten is meegenomen in alle plannen die er tot nu toe liggen voor de ontwikkeling van het Weteringplein.

 

 

De planning

WSN gaat de bouw van de appartementen regelen en de toewijzing daarvan aan huurders. De gemeente zorgt ervoor dat het ontwerp van de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Op dit moment ligt het bestemmingsplan ten inzage. Deze wordt in februari in de gemeenteraad behandeld. Naar verwachting kan er in 2023 gestart worden met de bouw en zijn de woningen in 2024 klaar.

 

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning?

Schrijf u dan alvast in op Huren in Holland Rijnland (dat kan hier). Hier bieden wij ook onze nieuwbouwwoningen aan. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een woning.