Weteringplein (Nieuwveen)

In het dorpshart van Nieuwveen werken wij samen met de gemeente aan een nieuwe invulling van de nu nog onbebouwde gedeeltes. Op deze pagina leest u waar wij nu mee bezig zijn en wat de planning is voor dit nieuwbouwproject.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Op 23 juni ondertekenden wethouder Gerben van Duin van de gemeente Nieuwkoop en directeur-bestuurder Caroline Nolet van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van deze centrumlocatie in Nieuwveen. In deze overeenkomst staan de afspraken tussen de gemeente Nieuwkoop en WSN over de ontwikkeling van dit gebied. Er is nu duidelijk dat deze locatie bestemming wordt van circa 45 appartementen voor starters en senioren.

Uniek aan dit project is het uitgebreide participatietraject dat is doorlopen voordat er plannen werden gemaakt. In de vorm van atelierbijeenkomsten kwamen omwonenden, de dorpsvereniging, Ipse de Bruggen en andere belangstellenden samen. De waardevolle input uit deze bijeenkomsten is meegenomen in alle plannen die er tot nu toe liggen voor de ontwikkeling van het Weteringplein.

 

 

De planning

WSN gaat de bouw van de appartementen regelen en de toewijzing daarvan aan huurders. De gemeente zorgt ervoor dat het ontwerp van de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt en loopt de voorbereiding voor het bestemmingsplan. Naar verwachting kan er in 2022 gestart worden met de bouw en zijn de woningen in 2023 klaar.

 

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning?

Schrijf u dan alvast in op Huren in Holland Rijnland (dat kan hier). Hier bieden wij ook onze nieuwbouwwoningen aan. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een woning.