Onderhoud

Ook onze (en uw) huidige woningen moeten natuurlijk netjes blijven. Op deze pagina vindt u het onderhoud dat gepland staat voor dit jaar.

In 2021 staan diverse onderhoudswerkzaamheden gepland voor een groot aantal woningen. De werkzaamheden variëren van schilderwerk tot het energiezuiniger maken van de woningen.

In onderstaand overzicht vindt u de planning van het onderhoud in 2021. Staat uw woning erbij? Dan ontvangt u, voordat de werkzaamheden starten, bericht over de uitvoering van de werkzaamheden. U ontvangt ook informatie over de planning en de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Als het nodig is, neemt de aannemer contact met u op om precieze afspraken te maken. U weet dus altijd vooraf wat er gaat gebeuren.

Tijdens het onderhoud doen wij er alles aan om (eventuele) overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo hopen wij dat u, net als voorgaande jaren, tevreden bent over het resultaat.

Dit overzicht dateert van 22 januari 2021 en kan gedurende het jaar worden aangevuld door Woningstichting Nieuwkoop.

 

Schilderwerk

In onderstaande complexen schilderen wij het houtwerk aan de buitenzijde. Is het houtwerk aangetast, bijvoorbeeld door houtrot, dan repareren wij het hout vooraf.  Daarnaast verbeteren wij de inbraakwerendheid van uw woning, als dit nodig is.

 • Complex 143 Irisstraat te Noorden (3 woningen)
  Irisstraat 36,40,42
 • Complex 153 Korte en Lange Meentweg te Woerdense Verlaat (9 woningen)
  Lange Meentweg 25, 26, 30, 32 Korte Meentweg 8, 9, 10, 11, 19
 • Complex 161 Vlietpark te Noorden (10 woningen)
  Vlietpark 1, 3A, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14
 • Complex 213 Roerdomplaan te Nieuwkoop  (24 woningen)
  Roerdomplaan 2 t/m 48
 • Complex 262 Ringslootpad te Nieuwkoop  (9 woningen)
  Ringslootpad 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
 • Complex 263 Meidoornlaan te Nieuwkoop (3 woningen)
  Meidoornlaan 1A, 3, 5
 • Complex 601 Reigerstraat te Nieuwkoop (11 garages)
  Reigerstraat 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 47
 • Complex 723 Gruttoplein te Nieuwkoop (1 woning)
  Gruttoplein 5

Casco onderhoud
Naast het schilderwerk wordt in dit complex ook het voegwerk, de hemelwaterafvoeren, de dakgoten en de inbraakwerendheid aangepakt.

 • Complex 212 Fazantstraat, Gruttostraat en Koekoekstraat te Nieuwkoop (54 woningen)
  Fazantstraat 1 t/m 35 en 2 t/m 28, Gruttostraat 1 t/m 11, Koekoekstraat 2 t/m 32

 

Groot onderhoud

In onderstaand complex voeren wij groot onderhoud uit (onder voorbehoud van dat we een aangevraagde ontheffing ontvangen):

Complex 223 Kastanjelaan e.o. te Nieuwkoop
• Kastanjelaan 2 t/m 48 (even)
• Larixstraat 2 t/m 12 (even)

De volgende werkzaamheden voeren wij uit om de kwaliteit van de woningen goed te houden:
Schilderwerk, voegwerk, het vervangen van hemelwaterafvoeren, dakgoten en dakpannen en het verbeteren van de schoorstenen.

Daarnaast willen wij de woningen ook graag verbeteren. Dit doen wij door:

 • Het verbeteren van de inbraakwerendheid, het aanbrengen van mechanische ventilatie, het aanbrengen van dak-, spouw- en vloerisolatie en het plaatsen van dubbelglas.
 • Vanuit de Wet Natuur Bescherming: het aanbrengen van permanente vleermuis nestkasten en gierzwaluwkasten.

 

Algemeen onderhoud

Er is ook onderhoud dat jaarlijks, of met enige regelmaat terugkomt. Dit heeft betrekking op het controleren / onderhouden / reinigen / vervangen van:

 • liften
 • noodverlichting
 • brandblussers en brandmeldinstallaties
 • garagedeuren parkeerkelders
 • installaties voor de waterdruk
 • filters warmte-terug-win installaties
 • platte daken, valbeveiliging en bliksembeveiliging
 • verwarmingsketels
 • mechanische ventilatie
 • elektrische deurautomaten
 • drainage
 • dakgoten

 

CV-ketel vervanging
Bij verschillende woningen vervangen wij dit jaar de cv-ketel. Het bedrijf AVM voert deze werkzaamheden uit. Betreft het de cv-ketel in uw woning, dan ontvangt u hierover tijdig bericht, zodat er een afspraak met AVM ingepland kan worden.