Buytewech-Noord (Nieuwkoop)

Aan de rand van Nieuwkoop, voorbij park Buytewech, is de gemeente bezig met de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord. Hoe het met dit project staat en wat wij hier gaan doen leest u op deze pagina.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

In 2018 is de gemeente Nieuwkoop gestart met de ontwikkeling van Buytewech-Noord, maar het duurt dan wel even voordat er een concreet plan ligt. Er moet bedacht worden hoeveel woningen er komen, hoe deze goed bereikbaar zijn en hoe het groen behouden kan worden. Het project zal gaan om zo’n 290 woningen. De gemeente heeft WSN gevraagd om in de nieuwe wijk alle sociale huurwoningen te realiseren. Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan. Dit plan regelt dat er huizen gebouwd mogen worden en groen-, water- en speelvoorzieningen aangelegd kunnen worden. De landelijke stikstofregels en bewaren uit de buurt spelen een belangrijke rol bij het tempo van deze ontwikkeling. Hierdoor is WSN nog niet concreet gestart met het ontwerpen van de huurwoningen.

Op dit moment zorgen we ervoor dat we de plannen van de gemeente nauwlettend volgen. We leveren input over de behoefte naar sociale huurwoningen. Zo kunnen wij de belangen behartigen van toekomstige huurders.

De planning

Het is nog onbekend wanneer het bestemmingsplan definitief wordt.

Kijk voor de actuele status op deze pagina van de BouwApp.

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning?

Schrijf u dan alvast in op Huren in Holland Rijnland (dat kan hier). Hier bieden wij ook onze nieuwbouwwoningen aan. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een woning.