Buytewech-Noord (Nieuwkoop)

Aan de rand van Nieuwkoop, voorbij park Buytewech, is de gemeente bezig met de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord. Hoe het met dit project staat en wat wij hier gaan doen leest u op deze pagina.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Op dit moment doen wij nog niet zoveel, maar is de gemeente druk bezig. In 2018 is besloten te starten met dit project, maar het duurt dan wel even voordat er een concreet plan ligt. Er moet bedacht worden hoeveel woningen er komen, hoe deze goed bereikbaar zijn en hoe het groen behouden kan worden. Het project zal gaan om zo’n 290 woningen. Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan. Dit plan regelt dat er huizen gebouwd mogen worden en groen-, water- en speelvoorzieningen aangelegd kunnen worden. De landelijke stikstofregels spelen een belangrijke rol bij het tempo van deze ontwikkeling.

Wij zullen waarschijnlijk de sociale huurwoningen mogen gaan ontwikkelen, ongeveer 60 stuks in meerdere fasen. Op dit moment zorgen we ervoor dat we de plannen van de gemeente nauwlettend volgen. We leveren input over de behoefte naar sociale huurwoningen. Zo kunnen wij de belangen behartigen van toekomstige huurders .

 

De planning

De gemeente verwacht dat in het tweede kwartaal van 2021 het bestemmingsplan voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.

Kijk voor de actuele status op deze pagina.

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning?

Schrijf u dan alvast in op Huren in Holland Rijnland (dat kan hier). Hier bieden wij ook onze nieuwbouwwoningen aan. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een woning.