31/05/22

Bestemmingsplannen Weteringplein en Koetshuisplantsoen definitief

Eind mei 2022 zijn de bestemmingsplannen voor het Weteringplein en het Koetshuisplantsoen in werking getreden. De bestemming Wonen is hiermee een feit. De nieuwe bestemming maakt het voor Woningstichting Nieuwkoop mogelijk om omgevingsvergunningen aan te vragen voor nieuwe sociale huurwoningen.

Voor beide nieuwbouwplannen heeft WSN een participatietraject met omwonenden en andere belangstellenden gevoerd. Hierdoor zijn wensen en zorgen in een vroegtijdig stadium opgehaald en verwerkt in de plannen. Dit heeft geresulteerd in een vlotte bestemmingsplanprocedure, waar WSN trots op is!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan beide bouwplannen, om zo snel mogelijk te starten met de bouw.

Bestemming Wonen