29/06/23

Positieve reacties op ontwerp nieuwbouw Koetshuisplantsoen

Positieve reacties op ontwerp nieuwbouw Koetshuisplantsoen

Op dinsdag 20 juni presenteerde Woningstichting Nieuwkoop (WSN) het ontwerp van Schippers Architecten voor de nieuwbouw op het voormalige Koetshuisterrein in Nieuwkoop. Het was een druk bezochte inloopavond en er waren veel positieve reacties te horen. De Nieuwkopers vonden het een mooi ontwerp, passend in het dorp en kunnen niet wachten tot het klaar is. Het ontwerp bestaat uit 9 laagbouw seniorenwoningen, 8 seniorenappartementen en 14 startersappartementen met bijbehorende parkeerplaatsen en openbaar gebied. Alle woningen worden sociaal verhuurd.

Directeur-bestuurder Caroline Nolet: “Al bij mijn aanstelling in 2018 vroeg men mij steeds wat WSN gaat doen met het Koetshuis. Het was duidelijk dat het Koetshuisplantsoen een bijzondere plek had en heeft in de gemeenschap.  Ik ben dan ook erg blij met het ontwerp dat er nu ligt. Het ontwerp is na gesprekken met omwonenden en de gemeente tot stand gekomen. Het is een prachtige aanvulling langs de Dorpsstraat in Nieuwkoop. WSN is trots om op die plek 31 stijlvolle sociale woningen te kunnen verhuren aan starters en senioren.”

Met deze positieve reacties gaat WSN door met uitwerken van het plan voor de aanvraag omgevingsvergunning. Start bouw is gepland begin 2024 en naar verwachting zijn de woningen in de zomer van 2025 klaar. WSN verhuurt de woningen via www.hureninhollandrijnland.nl. Als u een van de woningen wilt huren, moet u daar ingeschreven staan. Meer informatie over de woningtoewijzing publiceert WSN dit najaar op haar website en naar verwachting start de verhuur begin 2024.

In 2020 en 2021 hebben omwonenden en geïnteresseerden mee kunnen denken over het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Dit is vervolgens uitgewerkt in het bestemmingsplan ‘Koetshuisplantsoen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.