08/06/23

Uitnodiging inloopavond ontwerp Koetshuisplantsoen

Eindelijk is het zo ver. Het ontwerp van de nieuwbouw op het Koetshuisplantsoen is gereed. Woningstichting Nieuwkoop nodigt u graag uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 20 juni 2023 van 19.00 tot 21.00 uur in de theaterzaal van Kaleidoskoop. In deze nieuwsbrief informeren wij u ook graag over de voortgang van het project.

 

Presentatie ontwerp Koetshuisplantsoen

Op dinsdag 20 juni presenteert WSN het ontwerp van de 31 nieuwbouw huurwoningen op het voormalige Koetshuisterrein. Tijdens een inloopavond kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur kennis nemen van het ontwerp van de gebouwen en buitenruimte, onder het genot van een kopje koffie of thee. Medewerkers van WSN zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

Het ontwerp is samen met u tot stand gekomen

In 2020 en 2021 heeft u mee kunnen denken over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het toekomstige Koetshuisplantsoen. Eind 2021 is dit plan aan u gepresenteerd en vervolgens uitgewerkt in het nieuwe bestemmingsplan ‘Koetshuisplantsoen’, dat sinds mei 2022 in werking is getreden. Daarna heeft Schippers Architecten uit Den Haag een ontwerp van de woningen gemaakt. Het Koetshuisplantsoen bestaat uit 31 sociale huurwoningen, waarvan 9 seniorenwoningen met tuin, 8 seniorenappartementen en 14 startersappartementen. De woningen zijn geschikt voor een of tweepersoons huishoudens, krijgen een of twee slaapkamers en worden tussen circa 50 en 90 m2 groot. De huurprijzen zijn nog niet vastgesteld, maar blijven allemaal onder de huurtoeslaggrens.

 

Planning en vervolg

Het oude Koetshuis is alweer een paar jaar geleden gesloopt. De volgende stap is het terrein bouwrijp maken. Dat gaat naar verwachting eind dit jaar of begin 2024 beginnen. Aansluitend vindt de nieuwbouw plaats, dat zo’n een tot anderhalf jaar in beslag neemt. De nieuwe woningen zijn dan omstreeks de zomer van 2025 gereed. Voorafgaand aan en tijdens de bouw neemt het bouwbedrijf de nodige maatregelen om overlast tot een minimum te beperken. Hierover volgt later meer informatie.

 

Woningtoewijzing

WSN krijgt regelmatig vragen over de woningtoewijzing van het Koetshuisplantsoen. WSN publiceert later dit jaar een uitgebreide toelichting hiervan op haar website. De woningen worden aangeboden met lokaal maatwerk. Dat betekent dat bepaalde doelgroepen voorrang hebben, zoals starters. En mensen die een sociale huurwoning achterlaten hebben dan weer voorrang op mensen die dat niet doen. Het is voor WSN niet toegestaan met voorrang te verhuren aan mensen met een koophuis. Als men een koopwoning achterlaat, maakt men echter wel degelijk kans. Alleen (afhankelijk of het om een starterswoning of seniorenwoning gaat) krijgen starters of mensen die een sociale huurwoning achterlaten voorrang.

 

 

Hieronder ziet u het principe in welke volgorde WSN de woningen toewijst:

  1. Woningzoekenden die een sociale huurwoning in een bepaalde kern achterlaten (bijvoorbeeld de kern Nieuwkoop).
  2. Woningzoekenden uit de gemeente Nieuwkoop die een sociale huurwoning van WSN achterlaten.
  3. Woningzoekenden uit de gemeente Nieuwkoop die een sociale huurwoning van een andere sociale verhuurder achterlaten.
  4. Overige woningzoekenden uit een bepaalde kern.
  5. Overige woningzoekenden uit de gemeente Nieuwkoop.
  6. Woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten in het gebied Holland Rijnland.
  7. Overige woningzoekenden in het gebied Holland Rijnland. Vallen meerdere mensen binnen dezelfde categorie? Dan kijken we naar wie het langst staat ingeschreven. Onder deze laatste categorie vallen ook de woningzoekenden die een koopwoning achterlaten.

 

Voor starters geldt een iets andere volgorde, omdat starters in de regel geen sociale huurwoning achterlaten.

 

Inschrijving

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een van de woningen, dient u ingeschreven te staan bij www.hureninhollandrijnland.nl. De inschrijving van de woningen start naar verwachting begin 2024.

Wij begroeten u graag op dinsdagavond 20 juni in Kaleidoskoop.

 

Woningstichting Nieuwkoop