13/01/21

Wet eenmalige huurverlaging

In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen en een hoge huur een huurverlaging van hun woningcorporatie.

Huurverlaging Woningstichting Nieuwkoop

Dit geldt dus ook voor de huurders van een sociale huurwoning van Woningstichting Nieuwkoop. In de tabel onderaan de tekst ziet u welke inkomensgrenzen er gelden om in aanmerking te komen voor een huurverlaging. De wet geldt niet voor huurders met een huurovereenkomst van een vrije sector woning (geliberaliseerd contract).

Het woord ‘eenmalig’ betekent dat deze wet alleen in 2021 geldt. De huurprijs na huurverlaging, als deze wordt toegekend, geldt elke maand. Ook na 2021.

Automatische huurverlaging als uw inkomen in 2019 al lager was dan de inkomensgrens in de tabel

WSN checkt zelf bij de Belastingdienst of u met uw inkomen recht heeft op een verlaging van uw huurprijs. Hiervoor hoeft u niets te doen. U ontvangt van de Belastingdienst een brief dat er informatie is verstrekt aan de woningcorporatie en waarom dat is gedaan. Wanneer blijkt dat u inderdaad in aanmerking komt voor huurverlaging, dan ontvangt u voor 1 april 2021 van WSN bericht. De nieuwe huur gaat dan in per 1 mei 2021. Pas in 2022 ontvangt u dan weer een huurverhoging.

Wanneer zelf om een huurverlaging vragen?

Alleen als u vanaf 1 januari 2020 een inkomensdaling had (langer dan zes maanden inkomen onder de inkomensgrens), kunt u zelf om een huurverlaging vragen.

U kunt de huurverlaging aanvragen bij WSN tussen 1 januari 2021 en 30 december 2021.
Bij het verzoek moet een u een ondertekende verklaring meesturen met de samenstelling van uw huishouden (het aantal personen met de leeftijden). WSN behoudt zich het recht voor om nog een uittreksel van het bevolkingsregister van u te vragen. U moet kunnen aantonen dat uw huishoudinkomen voor het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. U kunt dit aantonen door recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder (als u een eigen bedrijf heeft) mee te sturen. Vermeldt u duidelijk uw adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en emailadres.

Na de aanvraag huurverlaging

WSN stuurt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging via de e-mail. Zodra uw aanvraag compleet is ontvangt u binnen 3 weken bericht of u recht heeft op huurverlaging. De huurverlaging gaat in op de 1e dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Voorbeeld: Als u in augustus een voorstel huurverlaging van ons krijgt, gaat de huurverlaging in per 1 oktober.

Welke huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging?

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar
Eén persoon Tot en met € 23.725 € 633,25
Eén persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021 Tot en met € 23.650 € 633,25
Meerdere personen Tot en met € 32.200 Twee personen: € 633,25

Drie of meer personen: € 678,66

Meerdere personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd op 1-1-2021 Tot en met € 32.075 Twee personen: € 633,25

Drie of meer personen: € 678,66