21/09/21

WSN on tour

Dinsdag 14 september was het dan zover. Een aantal medewerkers van WSN ging samen met cateraar De Koning de wijken in. We stonden op 3 locaties in Nieuwkoop met koffie/thee en warme stroopwafels.

Wat was het leuk om de huurders weer eens ‘live’ te kunnen spreken. We vroegen onze huurders of ze eenzaam waren geweest in de afgelopen tijd. De antwoorden waren uiteenlopend, maar het deed ons goed om te horen dat een groot deel van de bewoners in de Vijverhof en Roodborstlaan met veel plezier woont en dat er onderling geregeld contact is tussen bewoners. De gezellige koffie-ochtenden in de ontmoetingsruimte werden erg gemist, toen dat even niet mogelijk was vanwege de coronamaatregelen. Daarom werd dit contactmoment, buiten in de zon, zeer gewaardeerd. Natuurlijk waren er ook kritische noten. Er is altijd ruimte voor verbetering en goede ideeën horen we graag. Wij kijken in ieder geval terug op een geslaagde middag en vonden dit zeker voor herhaling vatbaar.

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat we vooraf de locaties zouden aankondigen in de nieuwsbrief en op onze website. Om het niet te druk te laten worden in verband met de op dat moment geldende coronamaatregelen, hebben we later toch besloten om per locatie alleen de omwonenden uit te nodigen.