Koetshuisplantsoen (Nieuwkoop)

Aan de dorpsstraat in Nieuwkoop stond tot 2021 verzorgingscentrum ‘Het Koetshuis’. Wij besloten deze te slopen om nieuwe huurwoningen te kunnen bouwen. Dit worden woningen voor kleine huishoudens, zoals starters en senioren. Op deze pagina leest u hoe ver dit project is en wat de planning is.

Koetshuisplantsoen december 2021

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Begin 2021 heeft de sloopaannemer de Koetshuislocatie leeg en vlak opgeleverd. Momenteel werken wij aan de nieuwbouwplannen. Op deze prachtige plek in het centrum van Nieuwkoop komen 31 stijlvolle starters- en seniorenwoningen, passend in de mooie omgeving van de Nieuwkoopse Plassen. Wat voor woningen er precies komen moet nog ontworpen worden. In de maand juni hebben wij input opgehaald bij omwonenden en geïnteresseerden voor het beeldkwaliteitsplan. Hierin wordt de architectuur van de toekomstige bebouwing bepaald. De reacties die zijn gegeven zijn verwerkt in een nieuw stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan. Dit plan is op 8 december 2021 aan de deelnemers van het participatietraject en andere belangstellenden gepresenteerd. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u via deze link.

Koetshuisplantsoen december 2021

De presentatie van 8 december 2021 kunt u via deze link bekijken.

Het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan van 2 december 2021 kunt u via deze link bekijken.

De planning

Momenteel werken wij aan het ontwerp van de woningen. Het zal nog enige jaren duren voordat de woningen gereed zijn voor bewoning. Wilt u hier graag gaan wonen? Houdt dan onze sociale media en website in de gaten.

 

Veelgestelde vragen

Er komen regelmatig vragen bij ons binnen over de ontwikkeling op de Koetshuislocatie. In dit document beantwoorden wij deze veelgestelde vragen. Wij werken dit document bij als we veel nieuwe vragen binnen krijgen. Tijdens de presentatie van het plan zijn ook vragen gesteld. Deze kunt u nalezen in het verslag van de presentatie-avond.

 

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning?

Schrijf u dan alvast in op Huren in Holland Rijnland (dat kan hier). Hier bieden wij ook onze nieuwbouwwoningen aan. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een woning.