Koetshuislocatie (Nieuwkoop)

Aan de dorpsstraat in Nieuwkoop stond tot 2021 verzorgingscentrum ‘Het Koetshuis’. Wij besloten deze te slopen om nieuwe huurwoningen te kunnen bouwen. Dit worden woningen voor kleine huishoudens, zoals starters en senioren. Op deze pagina leest u hoe ver dit project is en wat de planning is.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?

Begin 2021 heeft de sloopaannemer de Koetshuislocatie leeg en vlak opgeleverd. Momenteel werken wij aan de nieuwbouwplannen. Het stedenbouwkundig plan is al getoetst door de gemeente. Op deze prachtige plek in het centrum van Nieuwkoop komen 31 stijlvolle starters- en seniorenwoningen, passend in de mooie omgeving van de Nieuwkoopse Plassen. Wat voor woningen er precies komen moet nog beslist worden.

In de maand juni hebben wij input opgehaald bij omwonenden en geïnteresseerden voor het beeldkwaliteitsplan. Hierin wordt de architectuur van de toekomstige bebouwing bepaald. De reacties die zijn gegeven worden op dit moment verwerkt. Het beeldkwaliteitsplan waarin uw reacties verwerkt zijn, presenteren wij weer graag aan u, als uitkomst van dit participatietraject. Daarna starten wij met het opstellen van het bouwplan.

 

De planning

De periode tot de zomervakantie gebruiken we om samen met de omwonenden en toekomstige huurders een beeldkwaliteitsplan te maken. Na de zomer start dan de bestemmingsplanprocedure voor het nieuwe plan.

 

Veelgestelde vragen

Er komen regelmatig vragen bij ons binnen over de ontwikkeling op de Koetshuislocatie. In dit document beantwoorden wij deze veelgestelde vragen. Wij werken dit document bij als we veel nieuwe vragen binnen krijgen.

 

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning?

Schrijf u dan alvast in op Huren in Holland Rijnland (dat kan hier). Hier bieden wij ook onze nieuwbouwwoningen aan. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een woning.