Onderhoudsprojecten

Ook onze (en uw) huidige woningen moeten natuurlijk netjes blijven. Op deze pagina leest u met welke onderhoudsprojecten wij bezig zijn. We werken deze pagina regelmatig bij, zodat u hier de meest actuele planningen kunt vinden.

In 2023 staan diverse onderhoudswerkzaamheden gepland voor een groot aantal woningen. De werkzaamheden variëren van onderhoud tot het energiezuiniger maken van de woningen.

In onderstaand overzicht vindt u de planning van het onderhoud in 2023. Staat uw woning erbij? Dan ontvangt u, voordat de werkzaamheden starten, bericht over de uitvoering van de werkzaamheden. U ontvangt ook informatie over de planning en de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Als het nodig is, neemt de aannemer contact met u op om precieze afspraken te maken. U weet dus altijd vooraf wat er gaat gebeuren.

Tijdens het onderhoud doen wij er alles aan om (eventuele) overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo hopen wij dat u, net als voorgaande jaren, tevreden bent over het resultaat.

Dit overzicht dateert van januari 2023 en kan gedurende het jaar worden aangepast/aangevuld door Woningstichting Nieuwkoop.

 

Groot onderhoud

In onderstaand complex voeren wij groot onderhoud uit (onder voorbehoud van het tijdig verkrijgen van vergunningen en akkoord RvC van WSN)

Complexen 139 en 141: Ronde Bonk-Churchilllaan (totaal 45 woningen): verwachte uitvoeringsperiode april 2023 – oktober 2023

Complex 122: Esdoornstraat en Lindelaan (16 woningen) en Complex 123: Irisstraat (8 woningen): verwachte uitvoeringsperiode maart 2023 – augustus 2023

Complexen 136 en 242: De Blokkamp, De Geitenkamp (totaal 53 woningen): verwachte uitvoeringsperiode september 2023 – maart 2024

Complexen 132,133, 233, 234, 237 en 242: Mozartstraat, Chrysantenstraat, Maarten Freeke Wijhe, Simon van Capelweg, De Brak en Churchilllaan  (totaal 73 woningen): verwachte uitvoeringsperiode eind 2023 – 2e  kwartaal 2024

De volgende werkzaamheden voeren wij uit om de kwaliteit van de woningen goed te houden:
Schilderwerk, houtrot reparaties zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de buitenkozijnen, voegwerk, het vervangen van hemelwaterafvoeren, dakgoten en dakpannen en het herstellen/verbeteren van de schoorstenen.

Daarnaast willen wij de woningen ook graag verbeteren. Dit doen wij o.a. door:

 • Het verbeteren van de inbraakwerendheid, het aanbrengen van mechanische ventilatie, het aanbrengen van dak-, spouw- en vloerisolatie en het plaatsen van HR++glas.
 • Vanuit de Wet Natuur Bescherming: het aanbrengen van permanente vleermuis nestkasten en gierzwaluwkasten.

Algemeen onderhoud

Er is ook onderhoud dat jaarlijks, of met enige regelmaat terugkomt. Dit heeft betrekking op het controleren/ onderhouden/ reinigen/ vervangen van:

 • Liften
 • Noodverlichting
 • Brandblussers en brandmeldinstallaties
 • Garagedeuren parkeerkelders
 • Installaties voor de waterdruk
 • Filters warmte-terug-win installaties
 • Platte daken, valbeveiliging en bliksembeveiliging
 • Verwarmingsketels
 • Mechanische ventilatie
 • Elektrische deurautomaten
 • Drainage
 • Dakgoten

Cv-ketel vervanging

Bij verschillende woningen vervangen wij dit jaar de cv-ketel. Betreft het de cv-ketel in uw woning, dan ontvangt u hierover tijdig bericht, zodat er een afspraak ingepland kan worden.

 

 

Updates