02/02/23

Woningtoewijzing Weteringplein Nieuwveen

In januari 2023 heeft Woningstichting Nieuwkoop voorrangsregels voor het toewijzen van de appartementen Weteringplein vastgesteld, binnen de kaders van geldende regelgeving en afspraken met de gemeente Nieuwkoop. Van de 48 nieuwe sociale huurappartementen zijn er 38 bestemd voor starters en senioren. In Weteringplein komen 2-, 3- en 4-kamerappartementen tussen circa 50 en 120 m2 groot. In dit bericht leest u op welke manier deze appartementen worden toegewezen.

Weteringplein Nieuwveen vogelvlucht ontwerp januari 2023

Als eerste worden er tien appartementen toegewezen aan zorginstelling Ipse de Bruggen. Ipse is voornemens om deze appartementen te verhuren aan hun cli├źnten, als opstap naar volledig zelfstandig wonen, maar toch dichtbij landgoed Ursula. De tien woningen voor Ipse worden verspreid over het complex.

In het plan worden ongeveer 15 appartementen toegewezen aan starters. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u tussen 18 en 35 jaar oud zijn en op het moment van toewijzen niet over zelfstandige woonruimte beschikken. Ook zijn er maximum gezinsinkomenseisen van toepassing. Als eerste worden de woningen toegewezen aan starters uit Nieuwveen, of starters die oorspronkelijk uit Nieuwveen komen. Als er woningen overblijven, komen de starters uit de gemeente Nieuwkoop in aanmerking. Daarna jongeren die een sociale huurwoning achterlaten in Nieuwveen en als vierde groep de jongeren die een sociale huurwoning achterlaten elders in de gemeente. Tot slot komen de overige jonge woningzoekenden aan bod uit Nieuwveen en daarna uit de gemeente Nieuwkoop. Met deze volgorde van toewijzing maken starters uit Nieuwveen de meeste kans, waarmee WSN tegemoetkomt aan de wens van de inwoners.

Weteringplein wordt ook gebouwd voor de senioren uit Nieuwveen. Hiervoor zijn ongeveer 23 woningen beschikbaar. Een deel van deze woningen ligt op de begane grond. Een ander deel is per lift bereikbaar op de verdiepingen. Om voor een seniorenwoning in aanmerking te komen moet u ouder dan 65 jaar zijn. Ook hier zijn maximum gezinsinkomenseisen van toepassing. De eerste groep waar WSN de woningen aan gaat toewijzen zijn senioren uit Nieuwveen die een sociale huurwoning achterlaten van een van de woningcorporaties in Nieuwveen. De tweede groep zijn senioren die een sociale huurwoning achterlaten van WSN in de gemeente Nieuwkoop. Vervolgens is de groep aan de beurt die een andere sociale huurwoning achterlaten in de gemeente. De vierde groep zijn senioren uit heel Holland Rijnland die een sociale huurwoning achterlaten en tot slot alle overige ingeschreven senioren in Holland Rijnland. Dit betekent dat geïnteresseerden in alle gevallen een sociale huurwoning moeten achterlaten om in aanmerking te kunnen komen voor een nieuw appartement in Weteringplein. Dit is conform de Huisvestingsverordening van de gemeente Nieuwkoop. Het is voor WSN niet mogelijk om met voorrang toe te wijzen aan huurders die een koopwoning achterlaten, of een particuliere of vrije sector huurwoning.

De volledige tekst van de woonruimteverdeling Weteringplein kunt u hier downloaden.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe de indeling van de woningen precies gaat worden (de plattegronden) of wat de huurprijzen gaan worden. WSN verwacht dat deze informatie in de loop van 2023 via deze website en via www.hureninhollandrijnland.nl bekend wordt gemaakt.

Heeft u vragen over bovenstaand bericht? Neem dan contact met ons op via onze balie. Wij staan u graag te woord.