19/09/23

Eerste steen Weteringplein in Nieuwveen overhandigd

In september 2023 start de bouw van 48 sociale huurappartementen voor Woningstichting Nieuwkoop (WSN) in Nieuwveen. De bouw wordt gerealiseerd door Vergeer Bouw uit Reeuwijk. Ter ere van start bouw is de symbolische eerste steen overgedragen aan WSN. Weteringplein is een ontwikkeling in het centrum van Nieuwveen, dat WSN in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop realiseert.

Succesvol participatietraject

In de periode 2019-2021 hebben de gemeente en WSN samen meerdere participatiebijeenkomsten georganiseerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de gemeenschap van Nieuwveen behoefte heeft aan een nieuw dorpsplein. Arkus Bureau voor Stedenbouw heeft in samenwerking met HBN Architecten het participatietraject begeleid en een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit voor de openbare ruimte en de architectuur opgesteld. Dit vormde de basis voor het nieuwe bestemmingsplan, dat inmiddels in werking is getreden.

Positieve reacties ontwerp Weteringplein

Weteringplein Nieuwveen vogelvlucht ontwerp januari 2023

In 2022 heeft Atelier Dutch uit Almere het ontwerp van de bebouwing gemaakt, gebaseerd op de uitkomsten van het participatietraject. Dit ontwerp is begin 2023 gepresenteerd aan de gemeenschap en er waren veel positieve reacties te horen. Vervolgens is het ontwerp door WSN in bouwteam met Vergeer Bouw en AGB van DIJK uitgewerkt en heeft de gemeente hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Hiermee zijn alle voorbereidingen afgerond om met de bouw te starten.

Start bouw Weteringplein

Begin 2023 heeft de gemeente Nieuwkoop het braakliggende terrein in het centrum van Nieuwveen bouwrijp gemaakt. In september begint Vergeer Bouw met het inrichten van het bouwterrein, waarna eind september de eerste paal de grond in gaat. Om dit moment te markeren heeft Erwin Vergeer, directeur van Vergeer Bouw, de symbolische eerste steen overhandigd aan directeur-bestuurder Caroline Nolet van WSN. De oplevering van de bebouwing is gepland eind 2024, waarna de gemeente aansluitend start met het inrichten van de openbare ruimte. In de loop van 2025 is het Weteringplein geheel gereed.

Voorrangsregeling woningtoewijzing

In januari 2023 heeft Woningstichting Nieuwkoop voorrangsregels voor het toewijzen van de appartementen Weteringplein vastgesteld, binnen de kaders van geldende regelgeving en afspraken met de gemeente Nieuwkoop. Van de 48 nieuwe sociale huurappartementen worden er tien toegewezen aan zorginstelling Ipse de Bruggen. Veertien appartementen worden toegewezen aan starters tussen 18 en 35 jaar oud, als eerste aan Nieuwveners, daarna aan starters uit de gemeente. De overige 24 woningen worden toegewezen aan senioren (65+), eveneens als eerste aan Nieuwveners, daarna aan senioren uit de gemeente. Voor de volledige tekst van de woningtoewijzing verwijzen wij naar de website van WSN. Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning dient men ingeschreven te staan bij www.hureninhollandrijnland.nl. In het najaar van 2023 worden de woningen geadverteerd en kan men inschrijven. De huurprijzen van de appartementen liggen tussen de € 647,- en € 808,- per maand, prijspeil 2023. De daadwerkelijke verhuring start vervolgens na oplevering, begin 2025.